Lưu trữ - tháng 1, năm 2017
Theo năm
Theo tháng
30-01-2017:  Một tai nạn đã giúp chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp
30-01-2017:  Trải nghiệm vượt qua quan sinh tử của tôi
30-01-2017:  Ánh nắng sau những đám mây
30-01-2017:  Những suy nghĩ sau khi tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Đài Loan năm 2016
30-01-2017:  Tận dụng năng lực mà Đại Pháp ban cho: Cứu độ chúng sinh trong khi vẽ tranh quảng cáo
30-01-2017:  Ông Tống Nguyệt Cương bị đưa ra xét xử tại phòng bệnh ở bệnh viện
30-01-2017:  Học viên bị đe dọa kết án nặng hơn vì thuê luật sư Bắc Kinh
30-01-2017:  Một phụ nữ Bắc Kinh bị bắt giữ vì mời công chúng tới dự phiên xử các học viên Pháp Luân Công
30-01-2017:  Canada: Khán giả trân quý “trí huệ” và “niềm hy vọng” mà họ tìm thấy ở Shen Yun
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Đường Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Nghiễm Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Đức Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Triều Dương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (29 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (30 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Sa kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Thanh Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Iran, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, cộng hòa Síp kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
30-01-2017:  Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (16 lời chúc)
30-01-2017:  Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
30-01-2017:  Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp vùng nông thông ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
30-01-2017:  Đệ tử Đại Pháp trong nhiều ngành nghề ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! ( lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video