Cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tra tấn

Ở Trung Quốc ngày nay dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tra tấn là một nhân tố thường gặp trong việc trừng phạt và chấp pháp. Thật ra, có những luật cấm  tra tấn, nhưng nó tồn tại chủ yếu là để tạo ra vẻ bề ngoài của xã hội văn minh và “quy tắc pháp trị” vì lợi ích của phương Tây.

Người nào bị bắt giữ ở Trung Quốc vì bất cứ lý do gì, đều có nguy cơ bị tra tấn (trong đó đánh đập là phương thức phổ biến nhất), nhưng học viên Pháp Luân Công – những người được tuyên bố là kẻ thù của chính quyền – lại là nhóm có nguy cơ bị tra tấn cao nhất. Khi Giang Trạch Dân đưa ra chỉ thị nổi tiếng của mình“Đánh học viên Pháp Luân Công đến chết không tính là tội. Nếu một học viên Pháp Luân Công bị đánh đến chết, sẽ được tính là tự sát.” – công an cũng biết họ cần phải làm như vậy. Ông Giang cũng nói rõ việc ngược đãi học viên Pháp Luân Công sẽ không bị xem là quá khích, và không bị trừng phạt. Phần này chủ yếu liên quan tới các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong hơn mười năm đàn áp. Để biết thêm thông tin về những cách thức tra tấn thể xác và tinh thần thường được áp dụng ở đồn công an, trại tạm giam, nhà tù, trại lao động, hay các bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc, xin xem thêm các mục nhỏ trong phần này.

Danh sách bài viết