Bài mới

Lưu trữ

Tết Nguyên đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Công ở huyện Nghi Lan thuộc vùng Đông Bắc của Đài Loan đã tề tựu về trước tòa nhà chính quyền huyện để luyện công tập thể và cùng đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách [...]
Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Nhóm học Pháp tại Nam Xương ; huyện Đô Xương, Cửu Giang; Cửu Giang (2); Nam Xương (6); Giang Tây (3); bộ môn [...]
Hiện tôi đã 80 tuổi và chỉ chính thức được đi học ba năm rưỡi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Sư phụ thì không gì là không [...]
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi một căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều người trong thôn làng đã được chứng kiến những lợi ích mà tôi được hưởng và họ cũng đã tập luyện [...]
Một lần tôi nói chuyện với một cán bộ Ban Chính trị đã về hưu của công ty chúng tôi. Khi tôi vừa đề cập rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp [...]
Năm Khang Hy thứ bảy , Vu Tông Nghiêu nhậm chức Tri huyện Thường Thục, khi đó ông 19 tuổi. Ông đề xướng cải cách, khuyến khích phát triển những thứ có lợi, kiên quyết trừ bỏ những điều có hại, tìm cách chấm dứt nạn tham nhũng. [...]
Đây là báo cáo đầu tiên trong số hàng loạt các bản tóm tắt dữ liệu thống kê hiện có do Minh Huệ biên soạn từ kho dữ liệu trực tiếp về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bản báo cáo hệ thống lại các vụ xét xử phi [...]