Tái tạo

Thiên địa mang mang thuỳ chủ cương
Nhân thế hỗn hỗn hướng hà phương
Thành trụ hoại diệt thị quy luật
....
Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập hợp tại Flushing, thành phố New York hôm 23 tháng 4 năm 2017 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa quy mô lớn của các học viên tại Bắc Kinh […]
Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu năm nay 59 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi đã nhận thức được ý nghĩa cuộc sống sau khi đọc các cuốn kinh sách Pháp Luân Đại Pháp và thực sự trân quý cơ hội được […]
Mùa thu năm 2015, các nhân viên của Phòng 610 đã xem xét một vài thôn tại khu vực tôi ở, để mở các lớp tẩy não. Các lớp này là một phần trong nỗ lực […]
Trong nhiều năm qua, cứ mỗi lần nghe câu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, tôi thường tự nhủ rằng: Pháp Luân Đại Pháp đương nhiên là tốt. Điều đó quá là hiển nhiên. Vậy vì sao lại có người nghĩ […]
Việc nhỏ không tham lam, làm quan nhất định thanh liêm Tại nhà Tề ở Nam triều vào thời Nam Bắc triều, có một người tên là Chân Bân, vừa có đức vừa có tài. Ông đã từng dùng một bó sợi gai đến Tây Khố ở Trường Sa, Kinh Châu để […]
Lịch năm mới 2017, lịch quyển và lịch 1 tờ treo tường khổ A3, bản này được dịch từ Minh Huệ tiếng Trung...