Ngày 06 tháng 12 năm 2014, trước ngày diễn ra Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã tổ chức một loạt các hoạt động giảng chân tướng [...]
Kính chào Sư Phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu! Tôi đắc Pháp năm 2004, năm nay 46 tuổi. Trong quá trình học Pháp, tu luyện, cứu độ chúng sinh, có lúc làm tốt có lúc làm không [...]
Một bệnh viện ung thư tỉnh đã lại gọi điện thoại cho chúng tôi vào năm nay để kiểm tra tình trạng của vợ tôi. Đây là năm thứ ba mà chúng [...]
 Lời ban biên tập: Cuộc bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc đã lôi kéo nhiều người dân Trung Quốc ở khắp các lĩnh vực tham gia vào hệ thống bức hại, bao gồm các trại lao động, [...]
Ở bất cứ một đất nước dân chủ nào, khả năng phán quyết độc lập là giá trị căn bản cho phép thẩm phán bảo vệ quyền cá nhân, ngay cả đối với trường hợp kháng nghị thông thường. Tuy nhiên, ở Trung Quốc – một quốc [...]
Cuộc thi múa cổ truyền Trung Quốc lần thứ sáu đã kết thúc tại Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Tribeca ở Manhattan vào ngày 12 tháng 10 năm 2014. Cuộc thi do Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức đã [...]
Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng [...]
Nhãn đĩa CD/VCD/DVD Đại Pháp hồng truyền, hướng dẫn luyện công, 9 bài giảng Pháp, ...