Trong các ngày 17 và 18 tháng 2 năm 2017, triển lãm chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống thường niên đã được tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã được mới đến tham dự sự kiện. Ravinder Raj, nhà tổ chức […]
Tôi là một tài xế taxi 53 tuổi. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi luôn ủng hộ mẹ tôi tín ngưỡng môn tu luyện này, vì qua bà tôi đã được chứng kiến […]
Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại tại tám thành phố hoặc huyện thị ở sáu tỉnh. Theo báo cáo này, đã có bốn học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong trại giam và ít nhất tám học viên bị bắt giữ phi pháp. […]
Tôi là một giáo viên mầm non ở Trung Quốc. Tôi không tu luyện Pháp Luân Công , nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi muốn chia sẻ một cách khách quan […]
Phó Chiêu, người Linh Châu , là một vị quan thanh liêm xuyên suốt ba triều Tống, Tề, Lương. Ông là người coi trọng tu dưỡng bản thân và thương yêu dân chúng. Phó Chiêu mồ côi cha từ thưở nhỏ, […]
Lịch năm mới 2017, lịch quyển và lịch 1 tờ treo tường khổ A3, bản này được dịch từ Minh Huệ tiếng Trung...