Ngày 11 tháng 3, Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Lễ diễu hành ngày Thánh Patrick ở Ottawa. Đây là lần thứ bảy Tian Guo, đoàn nhạc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, được mời tới biểu diễn tại sự […]
Người chị gái thứ hai của tôi bắt đầu tu luyện Phật giáo trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời chị ấy cách đây hơn 20 năm. Chị đã đến rất nhiều ngôi chùa […]
Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc đã 18 năm. Một số cảnh sát dần minh bạch chân tướng và bắt đầu ủng hộ các học viên. Dưới đây là hai câu chuyện được gửi đến trang Minh Huệ. Câu chuyện thứ nhất là của một độc giả ở tỉnh […]
Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về cái ao ở quê nhà vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ cái tai họa đã tới chỉ vì một quyết định sai lầm. Cái ao ấy có rặng liễu bao quanh ba mặt, từng là một nơi thơ […]
Khổng Tử suốt đời coi việc truyền bá văn hóa truyền thống là nhiệm vụ của chính mình, ông coi trọng việc giáo dục, cả đời ông luôn tuân theo tôn chỉ “Học nhi bất yêm, hối nhân bất quyện” (Học không ngừng nghỉ, dạy dỗ không mệt […]
Lịch năm mới 2017, lịch quyển và lịch 1 tờ treo tường khổ A3, bản này được dịch từ Minh Huệ tiếng Trung...