Ngày 12 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công tại Auckland, New Zealand đã tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện tự thân cổ xưa của […]
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2015 khi tôi 63 tuổi. Tôi được thọ ích cả về tâm lẫn thân kể từ khi tu luyện, và […]
Ngày 11 tháng 7 năm 2017, cha tôi là Dương Ngọc Vĩnh đã chết trong trại tạm giam Võ Thanh tại Thiên Tân. Cổ và cơ thể ông có những vết bầm tím lớn, hai mắt và tai có máu. Những vết thương […]
“Đừng nói chuyện pháp luật với tôi.” “Lệnh của cấp trên là luật.” “Đảng Cộng […]
Vương Duy tự là Ma Cật, người Bạc Châu Hà Đông , làm quan đến chức Thượng thư Hữu thừa, mọi người thường gọi là “Vương Hữu Thừa”, là người đa tài đa nghệ, giỏi cả thơ thư họa âm luật. Ông […]
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới quý độc giả tài liệu Minh Huệ Đa ngữ 2017 bằng tiếng Việt đã được đăng. Tài liệu này được làm theo quy cách một cuốn tạp chí 16 trang, in trên giấy bóng chất lượng cao, kích cỡ 8.5“ x 11”. Dưới đây […]