Thị trưởng Bryant Paterson của Kingston, Ontario, đã ký tuyên bố định ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.” Đây là lần thứ 8 thành phố Kingston ban hành tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Kingston, Ontario, ban hành tuyên bố tôn vinh […]
Tôi là một nữ diễn viên. Năm 1996, ở tuổi 40, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã giúp tôi hiểu được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn […]
Một người cha già đến từ thành phố An Sơn đã vô cùng đau khổ khi biết tòa án cấp cao hơn tại địa phương vẫn giữ nguyên bản án ba năm tù giam đối với con gái của […]
Nhân dịp kỷ niệm 17 năm sự kiện thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, chúng ta hãy nhìn lại và phân tích toàn bộ các mặt như sự kiện đó là gì, tại […]
Người xưa kính Trời, trọng đức, và tin rằng làm gì cũng nên phù hợp với đạo Trời. Bằng cách thực thi đạo Trời và coi việc tu dưỡng phẩm cách và đức hạnh là cực kỳ trọng yếu, văn hóa truyền thống Trung Hoa dạy con người […]
Tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, các thông tin về cuộc bức hại và những lợi ích sức khỏe, cập nhật 2016.