Hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công Israel đã tập trung ở thành phố Bat Yam, Israel để chia sẻ về lợi ích của Pháp Luân Công và nâng […]
 Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Tôi đắc Pháp đến nay đã được bảy năm. Tôi luôn nhớ cảm giác hào hứng và vui sướng thuở đầu mới đắc Pháp và ý nguyện thuần tịnh muốn được tu luyện, muốn được phản bổn quy chân, trở […]
Ngày 12 tháng 10 năm 2018, ba trong số 15 học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu trong một vụ việc bắt giữ nhóm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, họ đang phải đối mặt […]
Vài năm trước, mặc dù đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và một số bài giảng khác của Sư phụ nhưng tôi không bước vào tu luyện ngay. Tôi mới bắt đầu thực tu bản thân từ năm ngoái và ngộ được […]
Một trong những người được sùng bái nhất trong lịch sử Trung Quốc chính là Quan Vũ. Sùng bái Quan Vũ đã bắt đầu từ thời đại Tam Quốc. Năm đó sau khi Quan Vũ chết, cả 3 nước cùng tôn vinh ông. Tôn Quyền đem […]
Lịch năm mới 2019 loại 1 tờ khổ A3