Ngày 19 tháng 11 năm 2014, một nhóm thân cộng cầm cờ Trung Quốc đã tấn công các học viên Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2014 ở Sydney. Trong [...]
Vào tháng 07 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và liên tục từ đó cho tới nay đã được hơn 10 năm. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho [...]
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi quy tắc cho hệ thống tư pháp của nó: đàn áp các công dân tuân thủ pháp luật khi họ nói với mọi người về việc môn tu luyện tinh [...]
“Vì để cứu một sinh mệnh, mà phải mất đi tám sinh mệnh.” Mỗi khi nói về cuộc điều tra thu hoạch tạng cưỡng bức tại Trung Quốc, ông David Kilgour không giấu được sự đau buồn trong [...]
Bức vẽ bên dưới do một bạn nhỏ 10 tuổi không tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc thực hiện. Có lẽ, thông qua cặp mắt của một bạn nhỏ, chúng ta có thể thấy điều đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Phần trên miêu tả một học viên [...]
Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng [...]
Nhãn đĩa CD/VCD/DVD Đại Pháp hồng truyền, hướng dẫn luyện công, 9 bài giảng Pháp, ...