Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998]

Tôi biết chúng ta ngồi ở đây có các học viên ở Singapore, còn có rất nhiều người từ Trung Quốc và các quốc gia khác cho đến rất nhiều các khu vực xa xôi nghìn dặm. Lần Pháp hội này mục đích là thông qua giao lưu giữa các học viên mà có thể tìm thấy chỗ thiếu sót, khiến cho mọi người có thể đề cao tầng thứ nhanh hơn, luôn luôn là mục đích như vậy...

Bài mới

Lưu trữ

Triển lãm Yoga thường niên của Washington DC được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington hôm 20 tháng 8 vừa qua. Học viên Pháp Luân Công địa phương đã giới thiệu và dạy miễn phí các bài […]
Những nhận thức mà tôi chia sẻ trong bài viết này, đều là những điều cá nhân tôi ngộ được, nhìn thấy được trong tu luyện và học Pháp, do tầng thứ có hạn nên khó tránh khỏi tính phiến diện và hạn cuộc về cảnh giới. […]
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Theo chỉ thị của Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh, công an đã bắt giữ hơn 100 học viên Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, trong đó có hơn 12 học viên ở thành phố Bổn […]
Vào thời điểm này 17 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bức hại chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Công, học viên của môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – […]
41. Thế chi chất văn, tùy giáo nhi biến. (Tam Quốc Chí) Dịch văn: Văn phong thuần phác hay hoa lệ trong thiên hạ là thuận theo sự giáo hóa mà thay đổi. […]
Tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp gập ba bản tiếng Anh đã có một vài thay đổi nhỏ. Vui lòng sử dụng phiên bản đã được chỉnh sửa này cho các ấn phẩm in ấn trong tương lai.Tập tin thiết kế có kích thước 8.5“ x 11” và dễ dàng tương thích […]