[MINH HUỆ 21-1-2017] Biểu ngữ và áp-phích nâng cao nhận thức về pháp môn tu luyện tinh thần tường hòa Pháp Luân Công, và cuộc bức hại mà pháp môn này đang phải đối mắt tại Trung Quốc, cùng nỗ lực đưa cựu độc tài Giang Trạch Dân ra công lý gần đây đã xuất hiện ở nhiều nơi công cộng ở các tỉnh Hà Bắc, Hồ Bắc, Thiên Tân, và Hắc Long Giang của Trung Quốc.

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phổ biến nhờ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà pháp môn mang lại. Do sợ hãi trước sự phát triển rộng rãi và nhanh chóng của pháp môn này mà Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên đã bị mất đi mạng sống trong cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua.

Đối mặt với cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn này, các học viên đã sử dụng nhiều phương thức sáng tạo để thông tin tới công chúng về những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại, đồng thời phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo mà các học viên đang phải gánh chịu.

Bất chấp chấp nguy cơ bị bắt giữ, các học viên đã treo biểu ngữ và áp-phích ở nhiều nơi công cộng nhằm nâng cao nhận thức về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và thông tin về cuộc bức hại tàn bạo này tới công chúng.

Biểu ngữ treo trên cây ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang hôm 18 tháng 1 năm 2017

783c4004a3bdf57ef24c48ada741e213.jpg

Nội dung biểu ngữ: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

2017-1-20-haerbin_02--ss.jpg

Nội dung biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2017-1-20-haerbin_05--ss.jpg

2017-1-20-haerbin_11--ss.jpg

Biểu ngữ và áp-phích ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

2017-1-20-tangshan_01--ss.jpg

Nội dung biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

2017-1-20-tangshan_04--ss.jpg

Nội dung biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

2017-1-20-tangshan_05--ss.jpg

Nội dung biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

2017-1-20-tangshan_06--ss.jpg

Áp-phích phơi bày cuộc bức hại tàn bạo

Biểu ngữ ở Thiên Tân

2017-1-20-tianjin_01--ss.jpg

Nội dung biểu ngữ: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

2017-1-20-tianjin_02--ss.jpg

Biểu ngữ ở Trịnh Châu, tỉnh Hồ Bắc

2017-1-20-jinzhou_01--ss.jpg

Biểu ngữ treo trên cột điện ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2017-1-20-jinzhou_02--ss.jpg

Biểu ngữ và áp-phích

2017-1-20-jinzhou_04--ss.jpg

2017-1-20-jinzhou_05--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/21/341160.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/22/161220.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share