Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2016] Nhà tu Công Chủ Lĩnh ở thành phố Tứ Bình khét tiếng với việc tra tấn và tẩy não học viên Pháp Luân Công. Một trong những bộ phận của nó được gọi với tên “Văn phòng Pháo đài Tấn công” và tên thay đổi mới đây nhất là “Bộ phận Đào tạo”. Bộ phận này có nhiệm vụ buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nó có những phòng biệt giam, có một đội “kiểm soát nghiêm ngặt”, đội đào tạo tổng hợp, đội bắt giam và các đội chuyên trách khác.

Những học viên từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị đội kiểm soát chặt chẽ hoặc đội đào tạo tổng hợp kiểm soát. Phương thức tra tấn được sử dụng là ngồi trên ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ sáng tới 9 giờ đêm mỗi ngày. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân đánh các hoc viên nếu họ cử động.

Tra tấn tàn bạo

Các học viên Pháp Luân Công gồm ông Trương Bội Kỳ, ông Viên Hông Bưu, ông Phó Nhân Giang, ông Dung Văn Thành, ông Trương Ấn Sâm, ông Trịnh Lập Quân và những học viên khác bị tra tấn tàn bạo hơn một năm trong nhà tù. Tình trạng thể chất của họ bị suy thoái nghiêm trọng. Ông Thái Phúc Thần bị tra tấn đến chết.

Thêm vào đó các học viên còn bị cấm ngủ. Bất cứ học viên nào ngủ đều bị sốc điện bằng dùi cui điện. Họ ra lệnh cho những tù nhân sử dụng mọi phương cách để các học viên viết bản cam đoan từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 5 năm 2012, một nhóm học viên bị đưa tới đội kiểm soát nghiêm ngặt và Bộ phận Đào tạo. Lính canh ra lệnh cho tù nhân Bảo Ngọc đánh học viên Trương Bội Kỳ khiến ông bị chấn thương ở mắt cá chân làm ảnh hưởng tới khả năng đi lại.

Học viên gồm ông Triệu Quốc Hưng, ông Phó Hồng Vĩ và ông Dương Xuân Mãn bị tra tấn trên “giường chết” gần 1 tháng và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Sau đó họ bị ép phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong vòng hơn 5 tháng.

Lữ Truyền Bào thuộc Bộ phận Đào tạo cùng với tù nhân Ngô Kỳ và những kẻ khác đã treo học viên Trương Ấn Sâm lên. Họ còn sốc điện vào đầu và thân thể của ông Trương bằng dùi cui điện hơn 1 giờ đồng hồ. Ba tháng sau đó ông Trương vẫn không thể nâng được cánh tay.

Các học viên trong nhóm bị tra tấn bao gồm: ông Trương Bội Kỳ, ông Triệu Quốc Hưng, ông Phó Hồng Vĩ, ông Dương Xuân Mãn, ông Dương Bảo Sâm, ông Trương Ấn Sâm, ông Trịnh Lập Quân, ông Dung Văn Thành và ông Mã Bình.

Các phiên tẩy não

Bộ phận Đào tạo buộc các học viên phải xem những video tuyên truyền và nghe các nhân viên của nhóm này bôi nhọ Pháp Luân Công.

Khi học viên Ngô Á Quân và Dương Quốc Thâu từ chối tham dự phiên tẩy não, họ bị đưa tới Đội Đào tạo Tổng hợp và bị ép buộc ngồi trên một chiếc thùng tròn nhỏ hơn 6 tháng. Ông Ngô bị buộc ngồi trong tư thế hai chân gập lại, họ dùng dây thừng để treo cơ thể và chân của ông Ngô suốt 25 giờ đồng hồ. Ông Ngô không thể ngẩng cổ lên và đứng thẳng lưng trong suốt thời gian bị tra tấn.

Cảnh sát tìm thấy những bài giảng Pháp Luân Công của ông Chu Kế Phát trong sổ tay của ông. Ông bị Đội Đào tạo Tổng Hợp giam giữ hơn 2 tháng và bị tra tấn. Sau khi họ phát hiện ông bị viêm túi mật thì cảnh sát mới cho ông Chu tại ngoại.

Những học viên đã viết cam đoan từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công bị chuyển tới các khu khác; những học viên đó bị cưỡng bức lao động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày. Bất cứ tù nhân nào không đạt được chỉ tiêu công việc sẽ bị sốc điện bằng dùi cui điện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/8/337347.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/9/160271.html

Đăng ngày 12-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share