[MINH HUỆ 14-1-2017] Các biểu ngữ và áp phích về Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những nỗ lực nhằm đưa Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc ra trước công lý gần đây đã xuất hiện ở nhiều nơi dọc theo các con đường chính, giao lộ và các không gian công cộng nhiều nơi ở các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Hồ Bắc, và Sơn Đông ở Trung Quốc.

Năm 1992, Pháp Luân Công được truyền ra công chúng và nhanh chóng trở nên phổ biến vì những lợi ích về sức khỏe. Lo sợ vì sự phổ biến và phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công trong quần chúng, nên vào ngày 20 tháng 7 năm1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Suốt hơn 17 năm qua, nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ và bị đánh đập đến chết vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Đối mặt với sự đàn áp liên tục, các học viên đã sử dụng nhiều cách sáng tạo để nói với công chúng về những lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên đang phải chịu đựng.

Bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, nhiều học viên đã treo các biểu ngữ và áp phích để nâng cao nhận thức của quần chúng về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và sự tàn bạo của cuộc bức hại.

Gần đây, các áp phích đã xuất hiện để thông báo với công chúng về những nỗ lực để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về việc bỏ tù phi pháp, tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của công dân đã được quy định trong hiến pháp, lạm dụng quyền lực và nhiều tội ác khác.

Các áp phích ở Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm

a7e68b342bffee7cba254249211dcdb7.jpg

ae6f059d2945bd23de568d8ac7f7134b.jpg

Mọi người đang xem những biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các biểu ngữ và áp phích xuất hiện ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh

7164786913d4589453119b8510aa3636.jpg

Nội dung biều ngữ ở An Sơn “Các học viên ở An Sơn chúc mừng năm mới Sư phụ.”

38676ba4683c2651e8139e8619c468a7.jpg
Các biểu ngữ phơi bày bản chất ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các biểu ngữ ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

7208cfc3e424576ed61690200e8bb296.jpg

71f4823c6aa591dfb3268ef700d24f3e.jpg

Các áp phích phơi bày tội ác của Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc và kêu gọi đưa ông ta ra công lý

b8d928876e830d60a7ee89de54739ed9.jpg
Các áp phích cho thấy các quan chức của ĐCSTQ cuối cùng đã phải kết thúc sự nghiệp vì bị cách chức hoặc bị bỏ tù sau khi bức hại Pháp Luân Công

Những biểu ngữ và áp phích ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh trong dịp năm mới 2017

27269fc6584a31abb5a093ee9ae7b235.jpg

fda50a6165fd5ee1983df5aca30777de.jpg

Các biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

dd21c82eb4b631c08e8b02feeb42c941.jpg

39dd0ec5f5d012de606a050cf59fe4d3.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

a961fee35729e406e05bed09d14685c5.jpg

b4f950d894ed7fb800058d253420e25f.jpg

Biều ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Biểu ngữ được treo trên cây ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh

00c060f0e2577ee199509a510d2eed02.jpg

d0df614d06b8889f4b168f06f2037822.jpg

Băng rôn và áp phích ở Sơn Hải Quan, tỉnh Hà Bắc

6d45d31aaaf90d33da52d20fdcaff68f.jpg
Áp phích “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.”.
024ca5715559fe33bbf09a3158521f27.jpg

Áp phích ở Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh

b1d8bb99047ddc12aa4aa8bf68c10554.jpg
Áp phích “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

3554ef566ef520409ec1da6bf9e83228.jpg

78cee8804bc125e256fb2795eeff6907.jpg

Biểu ngữ phơi bày bản chất của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công

Áp phích và biểu ngữ ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc

83ab3007b9f7959416c1140010501717.jpg

Biểu ngữ về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công

0ccad19bb1b1852736853a9a1b8ab432.jpg

Biểu ngữ đưa Giang Trạch Dân ra công lý

f60c81024689cedc1df8b5eb7f919097.jpg

Biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý, trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Công”

Biểu ngữ ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông

bfbd45d352fcc8a74bf7ca31f06445f5.jpg

Biểu ngữ đưa Giang Trạch Dân ra công lý

906b17122bf08cf25cb4abf846864e25.jpg
Biểu ngữ về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/14/340816.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161141.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share