Pháp Luân Đại Pháp

Giới thiệu Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Xem thêm ...

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ bao gồm sách, video hướng dẫn, nhạc nền luyện công,.. có thể download miễn phí tại http://phapluan.org

Danh sách bài viết