Pháp Luân Đại Pháp

Lợi ích sức khỏe

Những lợi ích trực tiếp về sức khỏe

Nhiều người giống như bạn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có được những trải nghiệm kỳ diệu về sức khỏe. Mời bạn thưởng thức một vài câu chuyện được kể dưới đây bởi chính người trong cuộc. Những câu chuyện này được tập hợp trong các cuốn sách sau:

Đạo đức và tâm tính được đề cao trở lại: Học viên Pháp Luân Đại Pháp kể về sự trưởng thành tâm linh của mình.

Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại: Trút bỏ căn bệnh nan y, tinh tấn với cuộc đời mới… đó là những câu chuyện tu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi trên thế giới.

Sư phụ chúng tôi: Tuyển chọn những kỷ niệm vô cùng đẹp mà các học viên lâu năm kể về Sư phụ trong những năm truyền Pháp.

Những cuốn sách này là tuyển chọn những câu chuyện của học viên, được biên soạn phù hợp cho việc hồng Pháp, cũng như giới thiệu cho những ai bước đầu muốn hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Những cuộc khảo sát sức khỏe

Khi chưa có một nỗ lực nào nhằm xác minh “một cách độc lập và khoa học” những lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại, có thể bạn sẽ quan tâm đến những kết quả của hai cuộc khảo sát sức khỏe không chính thức được tiến hành cách đây nhiều năm:

Báo cáo về 235 trường hợp trong một cuộc khảo sát sức khỏe Pháp Luân Công tại Bắc Mỹ.

Pháp Luân Đại Pháp đem lại cải thiện to lớn về sức khỏe: Cuộc khảo sát hơn 6.000 học viên ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Danh sách bài viết