Cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tra tấn phụ nữ

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, giới tính không là tấm chắn che chở trước bạo lực, nữ giới đặc biệt lại thường bị ngược đãi tàn khốc hơn nam giới.

Trong số 3.294 trường hợp tử vong được xác nhận, có hơn một nửa (53.4%) là nữ giới. Nữ giới thường bị đánh đập, sốc dùi cui điện, và cũng phải chịu những hình thức tra tấn thể xác tàn khốc khác như nam giới, ngoài ra nữ giới còn thường xuyên bị công an và giám thị ở trại lao động tấn công tình dục. Trước những loại hình ngược đãi này, nữ giới chỉ được bảo vệ một cách yếu ớt, vì không có luật pháp hay công lý nào trong hệ thống hình phạt ở Trung Quốc, bảo vệ những người là đối tượng bị trừ khử bởi Đảng Cộng sản.

Danh sách bài viết