Thân chào quý vị đến với Minh Huệ tiếng Việt!

Minh Huệ tiếng Việt là web-site chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, là trang web trực thuộc Minh Huệ Đa Ngữ, do các học viên  tình nguyện người Việt soạn ra. Minh Huệ Net phục vụ cho mọi người trên khắp nơi trên thế giới nhằm chia sẻ thông tin và trí huệ trong tu luyện, vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và báo cáo tin tức về các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Nội dung chủ yếu là tuyển dịch các bài từ những web-site Minh Huệ Net (www.minghui.org, en.minghui.org), ngoài ra còn có một số bài do học viên Việt Nam ở trong ngoài nước chấp bút.

Chúng tôi biên soạn Minh Huệ tiếng Việt với nguyện ước giúp các học viên có được thông tin và cùng nhau tiến bộ, như Sư phụ đã dạy: “Phật quang phổ chiếu; lễ nghĩa viên minh. Cộng đồng tinh tấn; tiền trình quang minh” (bài “Dung Pháp“-Hồng Ngâm) (tạm dịch: “Ánh sáng của Phật chiếu rọi khắp; lễ nghĩa tròn đầy sáng tỏ. Mọi người cùng tinh tấn; tương lai sẽ sáng tỏ rõ ràng”).

Nếu như quý vị không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, hoặc chưa tìm hiểu về  Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi khuyến khích quý vị đọc web-site phapluan.org để nắm được nội dung Pháp môn chúng tôi cùng nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Các thông tin liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp dành cho công chúng được trình bày trong web-site tindaiphap.net dưới hình thức trang tin. Nói chung, trên Minh Huệ là những bài viết của các học viên tại các giác độ hiểu biết về Pháp khác nhau, tại các trình độ tu luyện khác nhau, do vậy, chúng tôi thỉnh cầu những đọc giả không phải học viên Pháp Luân Đại Pháp tránh có những đánh giá hoặc giải thích các bài viết.

Chúng tôi mong rằng những thông tin tại đây thật sự có ích cho quý vị.

Share