Cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tra tấn tinh thần

Các bài viết trong mục này liên quan đến chủ đề ngược đãi tinh thần, hay tra tấn thể xác và tâm thần đối với các học viên Pháp Luân Công ở các trung tâm y tế tâm thần.

Các học viên vốn hoàn toàn khỏe mạnh thường bị đưa đến những trại tâm thần với mục đích (1) làm tổn hại thanh danh của Pháp Luân Công, và (2) gây áp lực nặng nề cho những học viên kiên định với niềm tin của mình. Việc điều trị ở những cơ sở này là vô nhân đạo tột bực, học viên thường bị tiêm nhiều loại thuốc nguy hiểm, làm biến đổi tâm trí, và điều này dẫn đến thương tổn hệ thần kinh. "Liệu pháp" sốc điện cũng thường xuyên được dùng như một hình thức trừng phạt những người không từ bỏ niềm tin của mình.

Các tổ chức như Hiệp hội tâm thần thế giới (WPA), Human Rights Watch và Ủy ban Điều trị Tâm thần Geneva đã báo cáo về việc ngược đãi tinh thần ở Trung Quốc. Riêng WPA đã cố gắng điều tra về việc ngược đãi học viên Pháp Luân Công tại các trại tâm thần ở Trung Quốc nhưng liên tục bị từ chối tiếp cận.