Cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tẩy não

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tẩy não là một trong những phương thức chính được dùng để “chuyển hóa” các học viên, hay nói cách khác, để ép họ từ bỏ niềm tin vào những lời dạy của Pháp Luân Công. Bởi vì hình thức tẩy não trực tiếp nhắm vào tâm và tinh thần, nên cuộc sống của những nạn nhân còn bị hủy hoại hơn tra tấn thể xác. Cùng lúc, tra tấn thể xác được áp dụng rộng rãi để cưỡng ép nạn nhân chấp nhận bị tẩy não.

Các thủ đoạn được dàn xếp để kiểm soát tâm trí người đó và thay thế những nguyên lý tinh thần bậc cao như Chân - Thiện - Nhẫn bằng các học thuyết của Đảng Cộng sản.

Khi những học viên được cho là đã “tẩy não” xong, điều kiện sống của họ sẽ được cải thiện, bớt hoặc ngừng bị tra tấn thể xác và án phạt của họ cũng có thể được giảm xuống. Thậm chí họ còn được trả tự do. Còn với những học viên kiên định, tra tấn và tẩy não vẫn tiếp tục được áp dụng, và những học viên thành công trong việc chống lại thủ đoạn “tẩy não” thường kéo dài án giam ở nhà tù hay trại lao động một cách tùy tiện.

Danh sách bài viết