Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các bài của các học viên Pháp Luân Đại Pháp gửi cho Minh Huệ Net: bài mà quý vị viết cũng như bài mà quý vị dịch từ các trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần gửi email đến lienlac@vn.minghui.org. Nếu là bài quý vị viết, xin cung cấp cho chúng tôi thông tin về cá nhân quí vị: tên họ, số điện thoại, nơi cư trú. Nếu là bài dịch, xin vui lòng cung cấp tài liệu gốc, cũng như tham chiếu đến tài liệu gốc.

Trường hợp là bài do quí vị viết, chúng tôi sẽ không đăng tên tác giả trừ khi có lý do đặc biệt, chẳng hạn như làm bài nghiên cứu tham luận. Là học viên Đại Pháp, chúng ta không cầu danh lợi. Thông thường, chúng tôi sẽ đăng khu vực cư trú của quí vị, chẳng hạn như tên địa phương nơi quí vị cư ngụ.

Biên tập viên bảo lưu quyền chỉnh sửa bài gửi đến mà không phải thông qua sự đồng ý của người gửi. Chúng tôi mong quí vị thông cảm vấn đề này không phải chỉ là các yêu cầu nhằm đảm bảo nội dung của Minh Huệ mà chúng tôi còn không có đủ thời gian và nguồn lực để duy trì thông tin trao đổi trên diện rộng. Nếu quí vị không muốn chúng tôi thay đổi bất cứ điều gì trong bài viết, xin ghi chú ngay trong bài và chúng tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng của quí vị nếu chúng tôi chọn đăng bài ấy.

Chân thành cảm ơn sự đóng góp của quí vị cho Minh Huệ, hy vọng sớm được tiếp chuyện với quí vị.

Cùng chung nguyện ước hồng truyền Đại Pháp.
Ban biên tập Minh Huệ
lienlac@vn.minghui.org


Đăng ngày 30-05-2002, cập nhật 10-04-2023;

Share