Cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tra tấn thể xác

Các bài viết trong mục này tập trung vào những thủ đoạn tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như hậu quả tàn khốc của nó. Một số hình thức tra tấn phổ biến nhất gồm: đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, bức thực, lột trần trong thời tiết nắng nóng và lạnh giá, giam cầm trong các lồng nhỏ, còng tay trong thời gian dài, và tiêm các loại thuốc nguy hiểm vào người học viên.

Danh sách này còn tiếp tục, với hơn 100 cách thức tra tấn được liệt kê. Ngoài ra, các học viên Pháp Luân Công còn phải chịu “tẩy não” - một hình thức tra tấn tinh thần. Ngay cả những hoạt động thông thường và vô hại nói chung cũng bị biến thành phương pháp tra tấn tại các nhà tù và trại lao động ở Trung Quốc. Lấy ví dụ, đứng một chỗ là hoạt động mà hầu hết mọi người đều làm hàng ngày trong thời gian ngắn, nhưng khi bị buộc phải đứng bất động trong 12 hay 16 tiếng không nghỉ, thì nó trở thành một phương pháp tra tấn. Ngay cả ý thức tỉnh táo của một người cũng bị giày vò khi người đó bị cấm ngủ trong nhiều ngày.

Danh sách bài viết