[Minh Huệ] Trong hình này, công an trói chân của các đệ tử thật chặt vào ghế cọp bằng những giây nịt. Xong chúng đặt gạch, đá dưới bàn chân. Chúng tiếp tục đặt gạch đá cho đến khi các giây nịt bị đứt. Cách này rất đau đớn, và thường các đệ tử bị ngất xỉu trong khi bị tra tấn.

Trong khi dùng ghế cọp, chúng còn dùng những phương pháp khác như: giật điện bằng ba tông điện, hay còng tréo hai tay ra phía sau, đốt tay chân, mặt mũi bằng thuốc lá, đóng lạt tre vào đầu ngón tay, dùng viết đâm vào xương sống, dùng đinh đâm vào xương má, tát vào mặt, đấm và mặt, và trói chặt vào miệng bằng giây thừng không cho các đệ tử ngậm miệng lại, thường thường miệng họ bị rách lở sau khi bị tra tấn kiểu này.

29-5-2004

Tham chiếu:
Thủ đoạn số 1~7: https://vn.minghui.org/article/561.html
Thủ đoạn số 8: https://vn.minghui.org/article/550.html
Thủ đoạn số 9~12: https://vn.minghui.org/article/562.html
Thủ đoạn số 13: https://vn.minghui.org/article/563.html
Thủ đoạn số 14~15: https://vn.minghui.org/article/572.html

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/29/75918.html;

Bản tiếng Anh: ttp://en.minghui.org/html/articles/2004/6/12/49036.html.

Dịch và đăng ngày 18-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share