[Minh Huệ] Ngày 22-8-2003, toà án quận Yudang, thành phố Guiyang, tỉnh Guizhou (Quý Châu) đã mở một phiên toà trái pháp luật ở một quận hẻo ánh Wudang, xử 12 học viên Đại Pháp, gồm có Mo Daiqiong, Wang Shangchun, Du Guining, Wu Xuelan, Zheng Gang, và 7 học viên khác. Toà án Yudang đã tước mất quyền có luật sư bào chữa của bị cáo. Không gia đình nào của bị cáo được thông báo về ngày và địa điểm của phiên toà. Trong phiên toà chỉ một ngày, toà án Yudang đã kết án tù 12 học viên Đại Pháp với thời hạn tối đa đến 16 năm tù giam. Trong suốt thời gian toà xử một cách phi pháp như thế, quan toà thậm chí không hề cho phép các học viên tự biện hộ cho mình. Những nguồn tin cho biết các học viên đã có thể thực hiện việc phản đối đàn áp dưới hình thức xử án trái pháp luật này, và phiên toà đã vội vàng kết thúc.

12 học viên Đại Pháp đã kháng nghị lên toà án trung cấp tại thành phố Guiyang, tỉnh Guizhou, và sẽ có một phiên toà mới vào ngày 25-11-2003.

Nhiều lần “Phòng 610” của thành phố Guiyang đã bắt giam phi pháp các học viên Đại Pháp vào các trại cưỡng bức lao động. Từ đầu năm 2003 đến nay, “Phòng 610” thành phố Guiyang và nhân viên Văn phòng Công tố đã có nhiều lần bắt giam phi pháp các học viên Đại Pháp vào nông trại Zhongba, trại Yangai, trại Jinhua, nhà mày xi măng Duyun và nhiều trại cưỡng bức lao động khác.

Các học viên Đại Pháp bị giam tại Đội Điều tra Tội Phạm Guiyang, Trung tâm giam cầm số 1 Guiyang, Trung tâm Giam cầm số 2 Guiyang thường phải chịu cực hình tàn bạo, một số cực hình như “ghế sắt”, còng tay đằng sau trong một thời gian lâu, trói vào “giường tử thi”, bị đấm bị đá, bị đánh bằng roi da, còng tay và bị treo lên trong thời gian lâu, bức thực bằng nước ớt cay. Những nhân viên tại các trại giam nói trên cũng hành hạ tâm lý các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những học viên Ma Tianjun, Li Yinrui, Du Guining đã bị liệt vì phải chịu những cực hình như vậy.

19-11-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/19/60883.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/7/42926.html.

Tham chiếu: (a) Mô tả về hình cụ “ghế sắt”: http://en.minghui.org/html/articles/2002/1/9/17577.html (tíếng Anh); (b) Mô tả về các cực hình vô nhân đạo khác: http://www.daiphapinfo.net/article/19.html (tiếng Việt).

Dịch và đăng ngày 9-12-2203; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share