Lưu trữ - tháng 12, năm 2019
Theo năm
Theo tháng
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Truyện tu luyện của thi nhân thời xưa
31-12-2019:  Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp: Phục hồi từ những chấn thương nghiêm trọng
31-12-2019:  Khai thông con đường hồng truyền Đại Pháp theo một cách mới trong quá trình trợ Sư cứu người
31-12-2019:  Đắc được cơ hội đề cao qua việc quảng bá Shen Yun
31-12-2019:  Con đường tu luyện: Trân quý từng cơ hội
31-12-2019:  Giáo viên mẫu giáo bị tống giam vì đức tin và qua đời trong nỗi thống khổ
31-12-2019:  Một người đàn ông ở Hắc Long Giang qua đời sau 12 năm bị cầm tù
31-12-2019:  Nhật Bản: Trình diễn Pháp Luân Công tại các sự kiện văn hoá địa phương
31-12-2019:  Úc: Các học viên chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc nhất tới Nhà sáng lập Pháp Luân Công
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại An Huy kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video