Ngày 5 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nagpur, thành phố lớn đứng thứ ba của Ấn Độ, đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh trường […]
Sư tôn giảng: “Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”  Tâm chấp trước bao hàm rất nhiều loại, như tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, […]
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, hai nông dân ở huyện Kỷ, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà họ và lấy đi hơn 40.000 tệ […]
Trước khi Lý Đông Sinh bị điều tra vào tháng 12 năm 2013, ông ta đã đến tỉnh Hà Bắc để tăng cường cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói: “Phải là kế hoạch toàn diện để quản […]
Tôn Tư Mạc là người Tây Diệu, Thiểm Tây, sống vào trước thời nhà Tùy đến đầu thời nhà Đường , thọ 102 tuổi. Bảy tuổi ông bắt đầu đi học, mỗi ngày có thể đọc hơn ngàn chữ. Khoảng năm 20 tuổi, ông thích học thuyết Lão Trang và […]
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới quý độc giả ấn bản kỷ niệm 20 năm của Minh Huệ Đa ngữ đã được công bố. Ấn bản này được làm theo quy cách một cuốn tạp chí 20 trang, in trên giấy bóng chất lượng cao, kích cỡ 8.5“ x 11”. […]