Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2019] Một phụ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lâm Kim Lệ, 42 tuổi, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 khi đang đưa cô con gái 15 tuổi của mình đến trường. Cảnh sát cũng đã lục soát nhà cô.

Được biết, trước khi bắt giữ cô, cảnh sát đã theo dõi điện thoại di động của cô trong nhiều tháng.

Ngày 5 tháng 5 năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Đạo Ngoại đã phê chuẩn việc bắt giữ. Cô Lâm bị Tòa án Quận Đạo Ngoại đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 và bị kết án vào đầu tháng 10 năm 2019. Cô đã kháng án lên Tòa Trung thẩm Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào cùng ngày nhận bản án.

Sau khi cô Lâm bị bắt, con gái cô thường xuyên khóc lóc. Chồng cô đã phải chật vật để cân bằng công việc và việc chăm sóc con gái. Thỉnh thoảng, cảnh sát cũng sách nhiễu anh.

Các bài viết liên quan:

http://vn.minghui.org/news/130885-tin-tuc-bo-sung-ve-buc-hai-tai-trung-quoc-ngay-3-thang-5-nam-2019.html

http://vn.minghui.org/news/130549-tin-tuc-bo-sung-ve-buc-hai-tai-trung-quoc-ngay-29-thang-4-nam-2019.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396675.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/17/181130.html

Đăng ngày 23-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share