Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2019] Một giáo viên ở huyện Lâm Dĩnh, tỉnh Hà Nam đã bị giam giữ 5 tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát vẫn đang sách nhiễu gia đình ông và từ chối trả tự do cho ông.

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, ông Lương Tuấn Đức ở độ tuổi ngoài 50, đã bị một đồng nghiệp tố cáo vì đã nói chuyện với anh về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông Lương, tịch thu một máy in và một máy tính của ông.

Sau một đêm bị giam giữ tại Sở Cảnh sát địa phương, ngày hôm sau, ông Lương bị đưa tới Trại giam huyện Lâm Dĩnh. Gia đình không được phép vào thăm hay gửi quần áo vào cho ông. Ba tuần sau, ông bị chuyển tới Trại giam số 2 thành phố Tháp Hà, cách đó hơn 32km.

Tào Chấn Long, trưởng Đồn cảnh sát Thành Quan, đã ngụy tạo bằng chứng để buộc tội ông Lương phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và dán thông tin lên cột điện, hòng nỗ lực để bỏ tù ông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/396478.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/15/181106.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share