Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2012] Trung tâm Giáo dục đào tạo Hệ thống Pháp luật Trường Xuân nằm ở phía Nam của Trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến và thuộc quyền kiểm soát của Phòng 610 Trường Xuân. Hiện tại, Phòng 610 đã thiết lập một trại tẩy não ở đó, đang bức hại khoảng 20 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trường Xuân, Lâm Giang, Thông Hóa, Duyên Cát, Mai Hà Khẩu, và những nơi khác.

Trong trại tẩy não có hơn 10 “cộng tác viên” cùng với nhân viên của Phòng 610. “Cộng tác viên” là những người đã từng tu luyện Pháp Luân Công trước đây nhưng sau đó đã từ bỏ niềm tin do áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ yêu cầu họ tham gia bức hại Pháp Luân Công. Mỗi ngày họ nhận được 300 nhân dân tệ và ba bữa ăn của trại. Các bữa ăn trưa và tối có năm hay sáu đĩa thịt và nhiều trái cây.

Mỗi khi có các học viên Đại Pháp mới đến trại, họ bị các “cộng tác viên” tát, đấm, đá và chửi rủa. Những người không hợp tác thì bị trừng phạt ép đứng, ngồi xổm và ngồi trong thời gian lâu. Một số học viên bị trói trên giường trong thời gian dài.

Một vài học viên bị ép đứng trong nhiều ngày hay thậm chí một tuần. Họ không được dùng nhà vệ sinh. Nếu muốn dùng nhà vệ sinh, họ phải lặp lại những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên phải đi tiểu ngay tại chỗ.

Những ai từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công bị ép phải xem những đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công từ 07 giờ sáng đến 09 giờ tối mỗi ngày. Họ bị buộc phải đứng để xem và phải ngồi xổm nếu họ đứng dựa vào tường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/20/长春市洗脑班劫持二十余位大法弟子-265652.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/2/136503.html

Đăng ngày 25-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share