Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2014] Ông Tôn Thành Hiển, một giáo viên tiểu học hơn 60 tuổi, gần đây đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Trường Xuân sau khi bị giam giữ trái phép khoảng chín tháng.

Cơ sở này được biết đến là “Trung tâm Giáo dục Đào tạo Pháp lý Trường Xuân”, nó là một cơ sở ngoài vòng pháp luật dưới sự kiểm soát trực tiếp của phòng 610. Nó được thành lập với mục đích duy nhất là “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, những người từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Mỗi học viên sẽ bị hai người giám sát suốt ngày đêm và bị buộc phải xem các video vu khống Pháp Luân Công.

Hầu hết các nhân viên trung tâm đã từng làm việc tại trại cưỡng bức lao động Phấn Tiến gần đó, trung tâm này bị đóng cửa năm ngoái, khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bãi bỏ hệ thống lao động cưỡng bức.

Các học viên không được trả tự do hoặc gia đình họ không được phép tới thăm nếu họ không viết bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Thậm chí nếu họ đã viết các tuyên bố, họ vẫn tiếp tục bị tẩy não.

Nhân viên Phòng 610 cấp tỉnh và thành phố đưa cho những học viên – những người đã viết tuyên bố – một “bài kiểm tra cuối cùng” để xác minh xem họ đã thực sự từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công chưa. Nếu họ vượt qua bài kiểm tra, họ sẽ nhận được một giấy “chứng nhận tốt nghiệp” để được trở về nhà.

Ông Tôn Thành Hiển bị bắt vào ngày 25 tháng 02 năm 2014, khi đang dán các thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong một khu vực dân cư. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các tài vật giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ.

Ngoài ông Tôn ra, còn có sáu học viên khác bị đưa đến trung tâm tẩy não Trường Xuân trong tháng 11, bao gồm: Lệ Xuân Hoa (厉春华), Thạch Bân (石斌), Trương Hồng (张宏), Trương Xuân Như (张春茹), Thái Ngọc Anh (蔡玉英), Tân Mẫn Anh (辛敏英).

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Lưu Hiểu Phong (刘晓峰), giám đốc trung tâm tẩy não Trường Xuân: : +86-431-81036779, +86-13304323033

Trâu Quân (邹军), nhân viên trung tâm tẩy não: +86-13159640070

Thiệu Linh (邵玲), trưởng bộ phận hỗ trợ tại trung tâm tẩy não: + 86-18686569087

Tống Tú Cầm (宋秀琴), nhân viên hỗ trợ: + 86-15604337725

Loan Quốc Hoa (栾 国 华), đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mai Hà Khẩu: + 86-18243555777

La Trí (罗致), trưởng Phòng 610: + 86-13844563385

Lý Hồng Phúc (李洪福), trưởng phòng cảnh sát thành phố Mai Hà Khẩu: + 86-435-4308605 (Văn phòng), + 86-13804452999 (di động)

Từ Văn Quảng (徐文 广), trưởng bộ phận an ninh nội địa: + 86-435-4308615 (Văn phòng), + 86-13732881777 (di động)

Lý Hưng Đào (李兴涛), trưởng Phòng 610 Trường Xuân: + 86-431-88926066 (Văn Phòng), + 86-13904302277 (di động), + 86-431-88908177 (Nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/27/300799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/3/147145.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share