Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2014] Trung tâm tẩy não Tùng Hoa Lĩnh nằm tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên. Nó được đặt trong một nhà khách của Đơn vị kỹ thuật hạt nhân cũ số 624. Nhiều nhân viên của đơn vị này đã tu luyện Pháp Luân Công.

Theo các nguồn tin bên trong, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở trung tâm tẩy não Tùng Hoa Lĩnh vô thời hạn. Trung tâm này sẽ không thả các học viên cho tới khi họ ký “tam thư” từ bỏ Pháp Luân Công.

Đe dọa và ngược đãi

Nhân viên ở trung tâm tẩy não sử dụng tất cả các loại phương thức ti tiện, gồm có đe dọa và cấm ngủ thời gian dài trong nhiều ngày trong một lần tẩy não, để ép buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Các lính canh cũng sử dụng các phương thức khác nhau để bức hại các học viên khác nhau. Một số học viên bị ép xem hết lần này đến lần khác các đoạn phim phỉ báng hoặc bị ép nghe tuyên truyền vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công. Một số học viên khác bị dụ dỗ tiền bạc và lợi ích vật chất. Một số bị đe dọa rằng gia đình họ sẽ phải chịu tổn hại.

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại trung tâm tẩy não Tùng Hoa Lĩnh gồm có bà Ngô Khải Huệ, ông Đỗ Chí Tuấn, bà Chu Văn Ngọc, bà Thái Quang Ngọc, bà Phó Phát Quỳnh, bà Phó Phát Quỳnh, bà Trương Chí Anh, bà Quách Toàn Trân, ông Triệu Hải Bình, ông Vương Hiển Bình và bà An Ngọc Phân.

Phía sau các bức tường được canh gác

Thậm Văn là giám đốc của trung tâm tẩy não. Một hoặc hai người giám sát, theo lệnh của các viên chức thị trấn hoặc làng xã, được chỉ định cho mỗi học viên Pháp Luân Công. Những “thầy giáo” của trung tâm tẩy não chủ yếu là những người đứng đầu trong công chúng hoặc các quan chức ủy ban thị trấn. Nhân viên tòa án cũng tham gia vào việc giám sát tùy theo yêu cầu.

Có một bức tường bao quanh nhà khách bao chứa trung tâm tẩy não này. Một lính canh đứng bên ngoài lối vào chính. Trung tâm tẩy não được đặt ở tầng trệt của nhà khách; tầng hai và tầng ba được cho là được sử dụng vào các mục đích khác.

Khi những người bị giam giữ được nhận vào đó, đều có cảnh sát đứng ở cửa vào mỗi tầng (bình thường là không có cảnh sát ở đó). Mỗi phòng ở tầng trệt được trang bị các thiết bị theo dõi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/10/四川省江油市松花岭洗脑班劫持迫害无辜公民-285523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/20/144516.html

Đăng ngày 24-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share