Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2010] Ngày 16 tháng 9 năm 2010, mười viên chức của xã và thị trấn ở thành phố Long Khẩu đã nhận một thông báo từ cấp trên: Mỗi một xã và thị trấn được lệnh gửi ba người đến “Trung tâm giáo dục luật pháp” (một cơ sở tẩy não) ở Hạ Đinh Gia để có một cái gọi là “cuộc họp thảo luận không chính thức.” Ba người gồm có một học viên Pháp Luân Công, một viên chức thôn, và một viên chức xã hay thị trấn phụ trách đàn áp Pháp Luân Công. “Cuộc thảo luận” nhắm đến các học viên vừa mới trở về từ các trại lao động cưỡng bức. Nhưng chỉ ba đến bốn học viên tham gia, trong khi vài viên chức thị trấn và xã đã gửi một dân làng không phải là học viên để giả tên của một học viên Pháp Luân Công và thế chỗ của họ. Mỗi một viên chức thị trấn đã gửi một chiếc xe đặc biệt để đón các học viên trước tiên, và sau đó đón hai viên chức khác từ thị trấn, và cả ba người đã cùng nhau đến Trại tẩy não Hạ Đinh Gia. Trại là một tòa nhà ba tầng trống. Tầng một và tầng hai dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công, tầng ba thì trống. Dưới đây là hai tấm ảnh của trại tẩy não.

2010-10-30-minghui-persecution-223824-0--ss.jpg

Một tấm ảnh của Trại tẩy não thành phố Long Khẩu, chụp từ hướng Bắc

2010-10-30-minghui-persecution-223824-1--ss.jpg

Trại tẩy não thành phố Long Khẩu, chụp từ hướng Tây Nam. Trên cửa sắt của tòa nhà là một tấm bản to đọc theo chiều dọc, “Trung tâm giáo dục luật pháp”

Lúc 9 giờ sáng, những người tham dự từ những thị trấn khác nhau ngồi thành nhiều hàng trong phòng hội trường, và mỗi người được trao một cuốn sổ và một cây bút. Một người đàn ông bắt đầu một bài diễn thuyết kéo dài hai giờ. Sau bài diễn thuyết, một phiên thảo luận nhóm nhỏ được tổ chức. Những người từ ba thị trấn tạo thành một nhóm. Người phát ngôn dùng buổi thảo luận này để hỏi các học viên Pháp Luân Công rằng họ có còn tập Pháp Luân Công không. Ông ta đã lăng mạ các học viên mà đã phân phát thông tin Pháp Luân Công.

Khi một học viên được hỏi rằng anh ta có còn phân phát thông tin Pháp Luân Công hay không, người học viên trả lời, “Tôi không có tài liệu ở nhà; nếu tôi làm, tôi sẽ phân phát.” Người đàn ông nói rằng ông ta sẽ đến nhà người học viên để lục soát và tìm kiếm. Các viên chức ở thị trấn Thất Giáp đã không gửi học viên Lý đến tham dự cuộc họp; thay vào đó, họ gửi trưởng an ninh tại ngôi làng của ông Lý đến tham gia, giả mạo rằng ông ta là ông Lý tại cuộc họp, cùng với những người khác, trưởng an ninh đã nói, “Tên tôi là Lý, tôi tập Pháp Luân Công.” Toàn bộ cuộc họp đã được ghi hình. Sau khi trưởng an ninh trở về làng, ông ta đã nói, “Thật là tệ. Cuộc họp cực kỳ ngộp ngạt và không thể chấp nhận. Tôi đã được bảo là hành động như một học viên Pháp Luân Công và thực hiện những tuyên bố sai sự thật. Tôi sẽ không tham dự những cuộc họp như thế này nữa.

Tất cả thông tin và chi tiết về “cuộc thảo luận không chính thức” này được lan truyền rộng rãi trong những người dân làng, và nhiều người đã phê phán chiến dịch của chế độ cộng sản tung ra nhằm bức hại những người tốt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/31/231750.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/5/121258.html
Đăng ngày: 15 – 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share