[MINH HUỆ 28-9-2010]

Phát chính niệm kéo dài theo chỉnh thể để diệt trừ tà ác

Phát chính niệm trong thời gian lâu để gia tăng hiệu quả tiêu diệt tà ác

Kiên trì phát chính niệm suốt bốn năm, môi trường của tôi trở nên ngày càng tốt hơn​

Ngẫm lại về yếu lĩnh phát chính niệm

Tại sao chính niệm của người này mạnh hơn chính niệm của người khác?

Tầm quan trọng của việc phát chính niệm theo nhóm​

Điều mà một học viên trẻ nhìn thấy trong trận giao chiến giữa Thiện và Ác nơi không gian khác

Giải thể hết thảy nhân tố cuối cùng của tà ác

Trải nghiệm của tôi trong việc phát chính niệm tiêu trừ hắc thủ, lạn quỷ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/28/230254.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/6/6/125854.html

Đăng ngày: 11-2-2018: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share