Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2010] Trong khi ngồi tập bài tĩnh công, học viên trẻ Tiểu Kỳ đã nhìn thấy trận giao chiến giữa Thiện và Ác nơi không gian khác.

Đệ tử Đại Pháp xuất hiện như những thần nhân và tiên nữ. Một số ngồi trên tòa sen, những ngưòi khác cưỡi trên lưng rồng. Năng lượng phát ra bởi các đệ tử Đại Pháp hợp thành một trái cầu ánh sáng lớn vĩ đại. Nếu đệ tử Đại Pháp không tập trung vào phát chính niệm và có những ý niệm tùy tiện, thì ánh sáng phát ra sẽ rất yếu và trái cầu ánh sáng sẽ trở nên nhỏ hơn. Như vậy, tà ác không được tiêu trừ. Thay vì vậy, tà ác cười nhạo họ và nói rằng, “Ngươi là một đệ tử Đại Pháp sao?” Nếu người đệ tử tức thời chỉnh đốn lại trạng thái tư tưởng của mình và tập trung vào phát chính niệm, thì ánh sáng phát ra sẽ trở nên rất mạnh và trái cầu ánh sáng sẽ mở rộng ra một chút. Khi toàn thể đệ tử Đại Pháp phát chính niệm rất mạnh, thì trái cầu ánh sáng sẽ chuyển xuống thấp hơn hướng về trái đất. Hiện giờ nó rất gần trái đất. Nếu các đệ tử Đại Pháp không làm tốt như một chỉnh thể, thì trái cầu vĩ đại sẽ không xuống được, và nó sẽ đi càng xa quả đất hơn. Khi trái cầu này đến trái đất, thì sẽ là khởi đầu của tiến trình Pháp Chính Nhân Gian.

Những sinh mệnh mà lẽ ra phải được các đệ tử Đại Pháp cứu độ qua việc làm sáng tỏ sự thật nhưng không được cứu, họ nhìn các đệ tử Đại Pháp với ánh mắt thù hận khi đã vào cuối tiến trình Chính Pháp. Các đệ tử cũng rất buồn và khóc, “Chúng tôi xin lỗi!”

Khi các đệ tử Đại Pháp làm sáng tỏ sự thật, những ai mà nhớ câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ là có thể đi đến phía bên kia của một bức tường vàng. Khung cảnh rất đẹp ở phía bên kia bức tường. Nhưng những ai mà không biết sự thật sẽ không thể xuyên qua được thậm chí nếu họ có cố gắng đẩy bức tường.

Các đệ tử Đại Pháp phải rất sáng suốt. Họ phải tiêu trừ các tà ác với Chính Niệm, vượt qua các can nhiễu, phát chính niệm, và làm tốt trong việc cứu độ chúng sinh!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/5/227978.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/8/9/119146.html
Đăng ngày 15-08-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share