Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2010] Để loại trừ tốt hơn những tà ác gây hại cho chúng sinh, chúng tôi muốn thiết lập một môi trường để giảng rõ sự thật và cứu nhiều con người thế gian hơn. Để đạt được mục tiêu này, các học viên ở thành phố chúng tôi đã thành lập các nhóm và phát chính niệm theo chỉnh thể từ giữa tháng tám. Chúng tôi phát chính niệm trong suốt hai giờ, vào ba lần mỗi tuần.

Ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ có bốn người. Chúng tôi bắt đầu thay đổi tư thế tay nửa giờ một lần. Tôi cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh mẽ và phát tán ra ngoài. Sau một giờ, chân chúng tôi bị đau, tay ngã xuống và tâm chúng tôi bị dao động. Vì vậy, chúng tôi liên tục nhắc nhở nhau mở mắt và ngồi thẳng dậy để chúng tôi có thể tập trung thanh trừ tà ác. Thời gian càng trôi qua thì càng nhiều khó khăn xảy đến. Sau một giờ rưỡi, chúng tôi không thể chịu được nữa và thật khó khăn để duy trì ngồi bất động, nhưng chúng tôi đã kiên định tiếp tụ nỗ lực và tiếp tục thanh trừ tà ác. Sau hai giờ, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ biến mất. Chúng tôi cảm thấy tâm trí thật thanh tỉnh, cơ thể nhẹ nhàng và tinh thần hưng khởi. Có lẽ điều này là kết quả của việc thanh trừ tà ác ở không gian khác.

Sư Phụ giảng:

Thiên thanh thể thấu càn khôn chính,
Triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh.
Tạm dịch:
Trong xanh thấu khắp càn khôn chính,
Triệu kiếp trôi qua vũ trụ minh.
(“Kiếp hậu” – Hồng Ngâm)

Khi chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng không nhiều học viên đã trải qua hết hai giờ trong ngày đầu tiên. Trừ những người phát chính niệm theo nhóm. Dường như phát chính niệm theo nhóm có thể giúp tất cả các học viên kiên trì chính niệm cho đến cuối do họ có thể nhắc nhở, giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau. Đồng thời, trường năng lượng cũng rất mạnh mẽ trong môi trường nhóm và giải thể tà ác hiệu quả hơn. Giống như câu tục ngữ: “Nhất căn khoái tử dịch chiết đoạn, nhất khổn khoái tử nan chiết đoạn” (Một đôi đũa dễ bẻ, cả bó đũa khó bẻ.”

Từ đó, rất nhiều học viên hình thành các nhóm nhỏ phát chính niệm, điều này giúp chúng tôi phối hợp tốt hơn và đề cao chỉnh thể. Mỗi người đều cảm thấy đạt được nhiều hơn từ kinh nghiệm này.

Chính Pháp đang tiến ra bề mặt và kết thúc không còn xa nữa. Nếu một học viên không làm trong sạch không gian của chính mình, điều đó sẽ tạo sơ hở cho tà ác và có thể gây ra hậu quả trong cuộc bức hại. Khi tà ác tràn ngập ở một vùng thì bức hại các học viên sẽ trở nên hung hãn và những kẻ đàn áp thành lập các trung tâm tẩy não và các phương thức khác để tra tấn các học viên.

Chúng tôi nhiệt liệt khuyến khích các học viên hình thành các nhóm phát chính niệm. Các học viên có thể dùng nhóm học Pháp vào ban ngày và cũng có thể hình thành các nhóm vào ban đêm—bất cứ điều gì là tốt nhất và tùy vào từng hoàn cảnh.

Các lạp tử Pháp riêng lẻ hình thành một nhóm lạp tử nhỏ, và các nhóm lạp tử hình thành một nhóm lạp tử lớn hơn. Hãy phát huy sức mạnh của chỉnh thể học viên, thi triển phật pháp thần thông để thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/25/228773.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/9/6/119851.html
Đăng ngày 21-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share