[MINH HUỆ 26-4-2007]


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/4/26/84929.html
Đăng ngày 6-3-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share