[MINH HUỆ 23-8-2017] Từ đầu năm tới nay Dương Ba và vài người ở Mỹ đã thành lập hai công ty, lấy lý do là giảng chân tướng cho giai tầng cao trong xã hội Mỹ, lôi kéo học viên đầu tư, góp cổ phần. Những người này đều được nhận lương. Những cổ đông góp vốn trước cũng thu được mức lợi nhuận rất cao. Dương Ba có lai lịch không rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên anh ta vi phạm nguyên tắc Đại Pháp một cách nghiêm trọng. Người họ Dương được nhắc tới trong bản thông cáo ngày 27 tháng 2 năm 2013 của Minh Huệ Net chính là anh ta. Anh ta đã yêu cầu các học viên tại Đại Lục cung cấp những thông tin nhạy cảm cho mình, trực tiếp liên quan đến sự an nguy của tính mệnh các học viên.

Những người thành lập công ty và tham gia vào trong đó đã dùng việc giảng chân tướng để thu hút học viên. Họ vẽ ra cái gọi là viễn cảnh tươi đẹp của công ty, đồng thời dùng lợi ích dụ dỗ, đã thu hút được không ít học viên tham gia. Mô hình kinh doanh của họ là dùng tiền của học viên vào sau để phát cho những người vào trước. Họ dốc sức lôi kéo học viên trong các kênh truyền thông góp cổ phần, còn dặn đi dặn lại là không được để những người phụ trách các kênh truyền thông biết được.

Tiền của học viên là tài nguyên quý giá của Đại Pháp, học viên cần dùng để duy trì cuộc sống và cứu độ thế nhân, là thứ không thể động vào dù chỉ một đồng.

Vài năm nay, đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng cho các giai tầng trong xã hội, gồm cả giới chủ lưu và những giai tầng cao trong xã hội. Tâm của họ đang đặt ở việc cứu người, không hề nghĩ tới việc dựa vào việc giảng chân tướng để mưu cầu bất kỳ lợi ích nào. Công ty này lại lợi dụng những mối quan hệ với giới chủ lưu trong xã hội mà các học viên [công tác trong] kênh truyền thông đã tích lũy trong bao năm qua để phát triển cái gọi là dịch vụ tư vấn của công ty họ.

Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của Đại Pháp. Đương sự phải vãn hồi những ảnh hưởng và bù đắp những tổn thất. Những người tham gia cũng phải lập tức nói rõ với Đại Pháp Học Hội tại địa phương về việc mình đã đầu tư bao nhiêu tiền, đã lĩnh bao nhiêu tiền, và ai đã lôi kéo các bạn vào đầu tư.

Đương sự cũng không được biện giải rằng đây là công ty người thường nên Đại Pháp Học Hội không có quyền can thiệp, và dùng đó làm cái cớ để không chịu sửa sai. Các bạn đã lấy lý do giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp để thu hút học viên, còn tập trung lôi kéo học viên vào góp vốn, dùng tiền của học viên để trả lương. Học viên có quyền được biết tiền của họ đã đi về đâu. Pháp luật của Hoa Kỳ cũng sẽ không bảo vệ hành vi này. Nếu các bạn là học viên thì hãy làm theo yêu cầu nêu trên, phạm phải sai lầm thì phải kịp thời sửa sai.

Cũng cần phải nhắc nhở các đồng tu rằng vì sao lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Chẳng lẽ trong quá trình này các bạn không cảm thấy điều gì kỳ lạ hay sao? Mục đích của việc giảng chân tướng là cứu người, mô hình kinh doanh của kiểu công ty này có thể có được một nguồn thu nhập lớn và lại có thể trả lương trong một thời gian ngắn ngủi như vậy sao? Tiền phân chia lợi nhuận các bạn nhận được chẳng phải là tiền của học viên hay sao? Tiền này các bạn cũng dám dùng sao?

Chính là vì học viên còn có các chủng nhân tâm mới sinh ra các kiểu các dạng can nhiễu này. Vài năm nay bài học giáo huấn về phương diện này đã quá nhiều, chúng ta cũng cần phải thành thục rồi. Hy vọng rằng mọi người lấy chuyện này làm gương, khi gặp phải sự việc nào đó thì đều hướng nội tìm, tu luyện một cách thiết thực, bước đi vững vàng trên con đường cuối cùng này.

Đại Pháp Học Hội
Ngày 23 tháng 8 năm 2017


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/通告-352902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165155.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share