Vì tà ác đã càng ngày càng mất đi chỗ đứng, chúng càng trở nên tuyệt vọng hơn. Trong nỗ lực cuối cùng của chúng, không có gì xấu hổ mà đảng Cộng sản Trung quốc không làm. Mới đây, một số người bên ngoài Trung quốc đã gửi vô số thư điện tử, nói rằng một số đệ tử nào đó là mật vụ. Thậm chí chúng còn kèm theo địa chỉ nhà của những đệ tử đó, hy vọng rằng những loại thông tin như thế sẽ làm cho lời nói dối của chúng và nội dung có tính chất đả phá trong những điện thư đó đáng tin. Những điều này đều do mật vụ của ĐCSTQ làm.

Không cần biết ĐCSTQ làm những gì, vấn đề quan trọng của những cách thức mà chúng làm đều giống nhau và là một biểu hiện của bản chất lừa dối. Phương thức căn bản thông thường nhất mà ĐCSTQ dùng là đánh lừa công chúng bằng cách tấn công đủ kiểu vào cá nhân đó. Như bất cứ ai đã đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đều biết, chín tính chất chính của ĐCSTQ là tà ác, lừa dối, kích động, tấn công, cướp giật, lưu manh, chia để trị, tiêu diệt bằng mọi giá, và thao túng. Bắt đầu từ ngày 20-7-1999, khi chính sách đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, ĐCSTQ đã sử dụng toàn bộ kinh nghiệm của chúng trong những phong trào đấu tranh chính trị để tiêu diệt các đệ tử Đại Pháp từ bên trong. Chúng tạo ra những kinh văn giả tại Đại lục Trung quốc nhằm can nhiễu đến chính tín của các đệ tử, hy vọng sẽ tiêu hủy những người không học Pháp tốt. Tại hải ngoại, chúng can nhiễu với những đệ tử bằng cách đưa ra những trang web tà ác, gọi điện thoại hăm doạ, và các phương thức khác.

Hiện nay ĐCSTQ đã gần ngày diệt vong, chúng ra lệnh cho những tên mật vụ sử dụng thư điện tử để can nhiễu. Chúng thu thập các thông tin cá nhân về một số đệ tử và dùng nó một cách độc ác trong các thư điện tử và gửi cho các đệ tử bên ngoài Trung quốc.

Bên ngoài Trung quốc, các đệ tử có thể vào trang Minh Huệ và các Hội Pháp Luân Đại Pháp cũng có các kênh liên lạc chính thức với nhau, vì thế không thể có những bài viết làm đảo lộn sự thật và tấn công cá nhân lại có thể được gửi đi một cách hợp pháp đến các hộp thư cá nhân của các đệ tử.

Một vấn đề để cân nhắc là tại sao một số đệ tử lại bị những thư điện tử đó đánh lừa. Tại sao có ai lại chuyển tiếp những lá thư mạ lỵ này đến rất nhiều đệ tử khác? Có phải những điều này vô tình giúp cho tà ác không? Chúng ta phải nghĩ kỹ về ý niệm hay chấp trước này của chúng ta mà những lá thư này muốn đánh vào. Khi chúng ta muốn tìm điều gì đó mới hay vẩn vơ, đi sang cực đoan, hay thích ngồi lê đôi mách, đó là những điều mà tà ác muốn xảy ra nhiều nhất. Nói một cách khác, những thứ này là những thứ mà mật vụ tự nó làm ra, vì thế chúng có bao giờ vach trần những mật vụ thật sự cho chúng ta biết không?

Chúng ta không phải tu luyện là để khoe với người khác, và cũng không cần phải tìm hiểu người khác tu luyện như thế nào. Trong quá trình tiến tới Viên mãn, nếu trong tất cả các việc mà chúng ta làm, chúng ta có thể lấy Pháp làm Thầy, hãy kiên định trong chính niệm của chúng ta, và trừ diệt tất cả những chấp trước của ta, thì sự giải thể triệt để của tà ác sẽ không còn xa nữa đâu.
Hội Pháp Luân Đại Pháp
Ngày 26 tháng 5 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/27/201733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/29/107817.html
Đăng ngày 30-50-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share