[MINH HUỆ 27-02-2013] Vài ngày trước một người phụ trách hạng mục tại Đại Kỷ Nguyên Mỹ quốc có họ là Dương và một biên tập viên có tên là Jade đã viết cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ dò hỏi về các điểm tư liệu Minh Huệ tại Trung Quốc, chẳng hạn ở quận nào, thành phố nào, số lượng bao nhiêu, bao nhiêu người tham dự vào sản xuất và phân phát, ấn bản nào đang được sản xuất (ví dụ, Tuần san Minh Huệ) và số lượng. Không lý do nào được đưa ra cho sự thăm dò này. Ngoài ra đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh và Chiết Giang đã nhận được những lời dò hỏi này.

Trong tiến trình Chính Pháp, vào lúc này khi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn chưa kết thúc, tất cả những hành động như vậy là hành vi của đặc vụ ĐCSTQ. Xuất phát từ góc độ duy hộ những gì cần thiết trong Chính Pháp của Sư phụ, chúng tôi yêu cầu tất cả đệ tử Đại Pháp có liên quan hãy thanh tỉnh và không hợp tác với họ, từ đó chấm dứt hình thức can nhiễu này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/27/通报-270463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/28/138324.html

Đăng ngày 28-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share