[MINH HUỆ 10-4-2012] Sắp đến ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một số học viên ở Trung Quốc Đại Lục đang kêu gọi mọi người công khai luyện công khi mặc quần áo Đại Pháp, triệu tập Pháp hội cấp tỉnh, thành, huyện, và tổ chức các sự kiện chúc mừng cùng những hoạt động khác. Có thể hiểu được khi đệ tử Đại Pháp muốn kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền, nhưng thực tế cuộc bức hại còn chưa kết thúc, là không lý trí khi làm như vậy tại Trung Quốc Đại Lục. Hiện tại là thời khắc then chốt để tập trung vào tu luyện bản thân và cứu người.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên khắp Trung Quốc có thể, như họ vẫn luôn làm, tiếp tục giảng thanh chân tướng, phơi bày tà ác, và cứu độ chúng sinh vững vàng, lý trí và không thay đổi những gì học viên cần làm dựa trên hiểu biết cá nhân, thậm chí đi xa tới mức không cân nhắc đến an toàn của học viên bằng cách kêu gọi các học viên khác thay đổi hình thức giảng chân tướng.

Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 8 tháng 4 năm 2012


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/9/理智的修炼和救人-255429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/10/132641.html#.T4P4vnL0rMY

Đăng ngày 16-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share