[MINH HUỆ 03-05-2013] Gần đây tại Việt Nam có một người tên là Phạm Xuân Giao, lôi kéo một số người di động các nơi, với cách làm kích động và cực đoan. Những người này hành xử không dựa trên Pháp, có những người từ bỏ công tác, có người ly khai thân quyến, mù quáng tuyên truyền tư tưởng lý niệm của Phạm Xuân Giao, hơn nữa ăn ở là dựa vào cung ứng từ các đồng tu.

Phạm Xuân Giao và những người đi theo là không cân nhắc ảnh hưởng tới xã hội, không suy xét đến năng lực tiếp thu của người khác, làm nảy sinh các xung đột, và vẫn luôn thực thi một cách cực đoan. Ví dụ như, họ bảo một số học viên cùng nhau liên danh ký tên muốn sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, muốn soạn thảo Hiến pháp mới, v.v. Ngoài ra, họ còn sửa đổi đồ hình Pháp Luân, và tự thiết kế ra một số sơ đồ mà thoáng trông tưởng là đúng nhưng thực ra là sai, rồi còn lên kế hoạch để các học viên xếp hình theo sơ đồ ấy. Những hành vi của họ khiến rất nhiều người ở xã hội hiểu lầm chúng ta, thực tế là đang gây tác hại nghiêm trọng.

Người ở thế gian đều là người có duyên với Đại Pháp. Chúng ta tới đây là để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Học viên các nơi bỏ bao thời gian và công sức mới tạo dựng được một số điểm luyện công ở một số thành thị. Học viên là giảng chân tướng cho từng người từng người quanh mình thì mới có khiến nhiều người hơn nữa hiểu rõ những chỗ tốt đẹp của Pháp Luân Công. Không được đẩy những người có cơ duyên ra, không được phá hoại hoàn cảnh rất đáng trân quý mà ở đó học viên tu luyện và chúng sinh đắc Pháp. Nếu huỷ một người, thì tội lỗi ấy to lớn ngần nào? Nếu bị phá hoại là hoàn cảnh tu luyện một địa phương, thì các vị làm sao hoàn trả?

Nay có lời khuyên những ai đang đi theo Phạm Xuân Giao, hãy thử nghĩ cẩn thận xem, tại sao không lấy Pháp làm Thầy, mà lại theo người khác? Cớ gì phải từ bỏ công tác hoặc ly khai thân quyến, để gia nhập hàng ngũ Phạm Xuân Giao? Khi người kia tổ chức xếp hình cái ‘trận đồ’ của mình, tuyên bố rằng đây là sứ mệnh lịch sử lớn nhất, nói những thứ kiểu như sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì Chính Pháp vũ trụ sẽ kết thúc và kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu, thì vì lẽ gì chẳng lấy Đại Pháp để đo lường? Phải chăng vì truy cầu mới lạ, chấp trước vào thời gian, và tâm thái ham công quả đã quá mạnh rồi?

Mong Phạm Xuân Giao tỉnh ngộ ra, để tâm an bình xuống mà học Pháp cho tốt. Nếu chẳng kịp thời sửa chữa lầm lỗi, thì tương lai sẽ vô cùng đáng sợ. Đừng lỡ mất cơ duyên tu luyện nghìn năm khó gặp này. Đừng cô phụ ân đức khổ độ của Sư Tôn.

Pháp Luân Đại Pháp Học Hội
2 tháng Năm, 2013


Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/5/3/272841.html.
Dịch ngày 3-5-2013, chỉnh sửa 4-5-2013; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share