Một người ở Hà Lan với tên Lưu Hồng Xương (刘洪昌, Liu Hongchang) đang tỏ ra như một học viên Pháp Luân Công. Người đàn ông này không hợp tác với Học Hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương. Với danh nghĩa làm hạng mục quan hệ chính phủ, người này đang liên lạc với học viên ở các địa phương khác, gồm cả Australia, New Zealand, và Đài Loan. Người này yêu cầu góp tiền từ nhiều học viên, và chi tiêu số tiền đó để thuê ở tại các khách sạn xa hoa. Hơn nữa, người này có những hành vi không thích đáng đối với các học viên nữ. Đây không phải xử sự của một học viên Pháp Luân Công. Người này thậm chí còn trộm dùng danh nghĩa người nhà Sư phụ để tuyên bố lung tung rằng Pháp Luân Công sẽ thành lập một quốc gia trong tương lai, rằng các tổ chức phi lợi nhuận do Lưu Hồng Xương này đứng ra sẽ là phương tiện điều hành chính trị ở Châu Âu, v.v.

Một người ở Hà Lan với tên Lưu Hồng Xương (刘洪昌, Liu Hongchang) đang tỏ ra như một học viên Pháp Luân Công

Kể từ nay, các học viên hãy cẩn thận người này và đừng để những lời giả dối của người này lừa dối. Các học viên cũng có thể yêu cầu người này trả lại tiền nợ cho các học viên. Chúng tôi cũng kiến nghị chính phủ các quốc gia trên thế giới hãy lưu ý Lưu Hồng Xương này, người mà có thể đang có âm mưu xấu đằng sau.

Học Hội Pháp Luân Đại Pháp,
3 tháng Mười, 2015


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/4/153087.html
Dịch ngày 5-10-2015; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share