[MINH HUỆ 27-7-2016] Chính Pháp đã sắp tới hồi kết thúc, hình thế của xã hội nhân loại phản ánh ra tiến trình Chính Pháp chỉnh thể trong vũ trụ, tà ác đã bị thanh trừ sót lại không còn là mấy, nhưng dù cho tà ác chỉ còn lại một chút ít, chúng cũng sẽ dốc hết sức nhằm can nhiễu việc cứu người.

Kiến nghị tất cả đệ tử Đại Pháp tăng cường phát chính niệm. Làm được một cách thiết thực việc phát ra chính niệm thuần tịnh, cường đại tại bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, thanh lý bản thân, giải thể những nhân tố cuối cùng mà cựu thế lực có thể lợi dụng, bao gồm cả đám hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp hãy tận sức nhanh chóng đề cao bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Học Hội Đại Pháp

Ngày 26 tháng 07 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/27/331990.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share