[MINH HUỆ 3-4-2017] Cô Triệu Đoan (Amy Zhao), 33 tuổi, hiện cư trú tại Toronto, Canada, từng tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp và học viên Pháp Luân Đại Pháp, nay đã minh xác tuyên bố “chuyển tín ngưỡng sang tôn giáo khác”, đã viết lên một số mạng xã hội rất nhiều những thứ lẫn lộn thị phi, loạn lung tung, truyền bá khắp nơi, ảnh hưởng rất xấu. Học Hội Đại Pháp địa phương đã thiện ý thử liên lạc, để khuyên cô ta chấm dứt những thứ bóp méo nghiêm trọng nguyên nghĩa [giáo lý] của Pháp Luân Đại Pháp, khiến cộng đồng xã hội hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng Triệu Đoan vẫn cự tuyệt liên lạc, và tiếp tục qua điện thoại và tin nhắn không lý trí đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà phát tán những tà thuyết phỉ báng Đại Pháp.

Nay nhắc nhở mọi người rằng, Triệu Đoan đã không là học viên Pháp Luân Đại Pháp, hành vi ngôn luận của cô ta vậy là không liên quan gì đến Pháp Luân Đại Pháp. Kiến nghị học viên tại Toronto và các nơi khác đừng tiếp xúc với cô ta, không cho cô ta thị trường, càng không được để cô ta tham gia vào bất kể hạng mục [công việc] nào.

fcd2c41963cfd451eeddc4a497111bd0.jpg

be92306ba54ea7bf1a0257e2e2601571.jpg
Ảnh: Triệu Đoan (Amy Zhao), 33 tuổi, hiện cư trú ở Toronto Canada

Học Hội Đại Pháp Canada
2 tháng Tư, 2017


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/3/344995.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162757.html
Đăng ngày: 11-4-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share