[MINH HUỆ 18-1-2008] Gần đây có người lập những forum tà ác trên Internet, chuyên môn vu khống miệt thị Pháp Luân Đại Pháp, công kích những người phụ trách chính trong các đệ tử Đại Pháp, phỉ báng Minh Huệ Net. Họ tự xưng danh là “Đường Kỳ”, “Đường Kỳ Kỳ”, v.v. Hoặc mạo danh con gái của Sư phụ, dùng những thủ đoạn tà ác của đặc vụ Trung Cộng để tung tin vu khống, làm mê hoặc và lừa dối những học viên nào còn chấp trước, mưu đồ khiến những người này bị lôi xuống. Ví dụ, họ kích động học viên hãy in lại cuốn «Chuyển Pháp Luân» xuất bản lần đầu, hãy đừng đọc tất cả những kinh sách hiện giờ của Đại Pháp cũng như kinh văn mới mà Sư phụ công bố, đừng xem Minh Huệ Net, đừng bước ra học Pháp tập thể và luyện công tập thể, đừng bước ra giảng chân tướng, đừng quảng bá «Cửu Bình», đừng khuếch trương diễn xuất của đoàn diễn “Thần Vận”.

Mong đệ tử Đại Pháp các nơi bảo trì chính niệm, không bị mê hoặc ảnh hưởng, không đọc, không lưu truyền những website cùng vu khống tà ác đó, không cho chúng đọc giả; hãy chiếu theo yêu cầu mà Sư phụ đặt ra cho đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, mà tìm ra những chấp trước bản thân rồi mau chóng vứt bỏ chúng đi, tận dụng thời gian làm thật tốt những gì đệ tử Đại Pháp chúng ta cần làm.

Pháp Luân Đại Pháp Học Hội
17 tháng Giêng, 2008.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/18/170624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/19/93413.html

Đăng ngày 20-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share