[MINH HUỆ 10-8-2011] Mấy năm vừa qua có một số học viên tiến hành phiên dịch sách “Chuyển Pháp Luân” sang tiếng Việt, với mục đích là để có được bản dịch tốt hơn. Nhưng hiện nay tồn tại một số bản dịch Chuyển Pháp Luân tiếng Việt khác nhau, đã gây khó khăn cho việc học Pháp tu luyện của một bộ phận học viên Việt Nam. Học hội Pháp Luân Đại Pháp đã trình vấn đề này lên thỉnh ý Sư Phụ, và qua Sư Phụ đã quyết định lấy bản dịch tiếng Việt sách Chuyển Pháp Luân do Đài Loan xuất bản là bản chính thức duy nhất (ISBN: 1 – 58613 – 051 – X), bản trên mạng tại: http://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

Học hội Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 11/7/2011.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2011/8/10/244986.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/8/13/127462.html

Đăng ngày 11-8-2011, sửa bản dịch ngày 26-8-2014, bản dịch có thể dc hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản

Share