Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2021] Sau khi đọc thông tri “Không cải biến nội hàm của phát chính niệm” của Ban Biên tập Minh Huệ, thông qua hướng nội và chia sẻ với các đồng tu, tôi đã có thể ngộ mới về việc phát chính niệm.

Khi lần đầu tiên Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm, tôi đang bị giam trong một trại lao động cưỡng bức vì kiên định đức tin của mình. Do đó, tôi rất coi trọng và cảm thấy việc phát chính niệm đã làm giảm cường độ bức hại. Nhưng vì tôi không thể cảm giác bất cứ điều gì, nên không phải lúc nào tôi cũng làm tốt.

Trong một buổi học Pháp nhóm gần đây, một đồng tu đã truyền cho mọi người mẩu giấy với nội dung anh nhận được trong email của mình: “Xin khẩn cấp phát chính niệm trợ giúp Hồng Kông và Ma Cao” do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông gửi đến. Dòng cuối cùng, được in đậm, ghi: “Niệm đầu phát chính niệm: Thanh trừ hết thảy tà ác ngăn cản nỗ lực trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông và Ma Cao, vô sở bất bao, vô sở di lậu!”

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, dường như mọi người đều thấy nó ổn và chúng tôi nên hợp tác. Họ lấy một vài tờ có ghi nội dung trên và chuyển chúng cho các học viên khác mà họ có liên lạc.

Khi về nhà, tôi nhớ ra mình nên phát chính niệm cho tình hình ở Hồng Kông, vì vậy tôi đã tìm mẩu giấy ghi chú nội dung đó và đọc lại. Trước khi bắt đầu, tôi tình cờ thấy thông tri trên của Ban Biên tập Minh Huệ. Tôi ngay lập tức đọc thông tri và đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.

Trong nhiều năm, chúng tôi thường được đề nghị phát chính niệm cho những việc khác nhau ở các địa phương khác nhau. Không ai từng thắc mắc gì về điều này, và chúng tôi đã quen với việc đó.

Chính vì chúng tôi đã quen với việc phát chính niệm như vậy, nên chúng tôi đã nhận được lời nhắc nhở đặc biệt từ Ban Biên tập Minh Huệ. Vậy tại sao ngay từ đầu tôi không thấy vấn đề với việc này? Thiếu sót trong tu luyện của tôi về phương diện này nằm ở đâu?

Đó chính là tôi đã không nhìn nhận và đánh giá sự việc bằng tiêu chuẩn của Pháp, bởi vì tôi đã thành quen như vậy rồi. Bởi vì người khác đề nghị, nên tôi cứ vậy làm theo. Tôi đã đem việc “mọi người đều làm việc đó” làm tiêu chuẩn thay vì dựa trên Pháp lý. Tôi đã không đặt Pháp ở hàng đầu, và đó là thiếu sót của tôi.

Tôi đã tìm và đọc lại “Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu” của Ban Biên tập Minh Huệ. Nếu như chúng ta không được thay đổi yếu lĩnh phát chính niệm, vậy yếu lĩnh đó là gì?

Theo như Ban Biên tập Minh Huệ, thì đó là: “thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót)”.

Trong tin nhắn gần đây từ Hồng Kông, niệm đầu phát chính niệm đã trở thành: “Thanh trừ hết thảy tà ác ngăn cản nỗ lực trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông và Ma Cao, vô sở bất bao, vô sở di lậu!”

Niệm đầu phát chính niệm này chỉ khác biệt ở một vài từ, nhưng cái trước là Pháp của Sư phụ còn cái sau thì không. Sự khác biệt là rất lớn. Niệm đầu phát chính niệm này không chứa đựng những yếu lĩnh trong phát chính niệm mà Sư phụ dạy, nó đã cải biến rồi. Nếu điều này xảy ra trên quy mô lớn, thì đó chẳng phải là một vấn đề lớn sao?

Tôi ngộ được rằng việc phát chính niệm để thanh trừ hết thảy tà ác phá hoại Đại Pháp là sứ mệnh và trách nhiệm của mỗi từng đệ tử Đại Pháp chúng ta, bất kể là chúng ta đang trợ giúp ai. Khi chúng ta phát chính niệm, chúng ta huy động thần thông mà chúng ta đã tu luyện được để trực tiếp tiêu trừ tất cả tà ác phá hoại Đại Pháp ở không gian khác. Tuy nhiên, đây là những năng lực mà Sư phụ vĩ đại của chúng ta ban cho chúng ta. Chỉ khi phù hợp với Đại Pháp, chúng ta mới có thể điều động thần thông của mình.

Vậy chúng ta huy động chính niệm của mình như thế nào? Bằng cách nhẩm những câu Chính Pháp mà Sư phụ dạy, chúng ta được ban cho năng lực huy động thần thông của mình để diệt trừ tà ác phá hoại Đại Pháp. Thần thông đó hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp, và cũng là do Sư phụ ban cho. Tất nhiên, nó có thể tiêu diệt những thứ cần phải diệt trừ.

Trong một tình huống đặc biệt như Hồng Kông gần đây, chỉ cần chúng ta biết về điều đó và có tư tưởng như vậy, khi chúng ta phát chính niệm, phần tu tốt trong chúng ta sẽ biết phải làm gì. Nó thực sự có thể “vô sở bất bao, vô sở di lậu”. Khi chúng ta thay đổi mọi thứ trên bề mặt, chúng ta không chỉ thay đổi yếu lĩnh của việc phát chính niệm, mà còn can nhiễu và ức chế phần tu tốt của chúng ta, và ngăn nó thực hiện hiệu quả.

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ thiếu sót nào.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ đại diện cho nhận thức hiện tại của tác giả, xin giao lưu cùng các đồng tu, để cùng “tỷ học tỷ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/28/428772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194577.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share