[MINH HUỆ 11-07-2021] Gần đây có người truyền bá trong các học viên ở Trung Quốc Đại Lục nội dung “Xin khẩn cấp phát chính niệm giúp Hồng Kông và Ma Cao”. Xin mọi người chú ý, phát chính niệm là được định trong Pháp, không nên cố ý đưa thêm các nội dung cụ thể thế này thế kia. Với bất kỳ sự việc nào chúng ta cũng đều nên lý tính đối đãi, không được vì các nhân tố như sốt ruột mà cải biến Pháp, tại đây xin nhắc nhở như vậy.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 02 tháng 07 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/11/不改變發正念的內涵-428054.html

Đăng ngày 13-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share