[Minh Huệ] Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Nó hết sức quan trọng, mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều cần thực hiện thật tốt. Tuy nhiên qua một thời gian tương đối lâu cho đến hiện nay, có học viên tại một số địa phương tại Trung Quốc và một số học viên mới ở hải ngoại, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến tận bây giờ vẫn chưa nắm vững yếu lĩnh và thời gian phát chính niệm. Có nơi thậm chí còn xuất hiện một số vị cá biệt thực hiện kiểu cách mới lạ lập dị, gây can nhiễu đến một bộ phận các học viên khác. Do đó, bài viết này trùng tân chỉnh lý toàn bộ yêu cầu và yếu lĩnh về việc phát chính niệm (tổng hợp cả những thông báo mới nhất), ngõ hầu bổ túc cho việc tra cứu của các học viên mới các nơi cũng như học viên tại Trung Quốc.

Tham chiếu
Kinh văn của Sư phụ
Chính niệm (13-10-2002)
Chính niệm trừ hắc thủ (16-3-2004)
Chính niệm ngăn chặn hành vi ác (15-2-2004)
Tác dụng của chính niệm (16-7-2001)
Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2004 [Los Angeles] (28-2-2004)
Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003 [Chicago] (22-6-2003)
Tham khảo bài của ban biên tập
Liên quan đến việc “phát chính niệm” (26-11-2001)
Hai thế tay phát chính niệm (12-6-2001)
Phát chính niệm (25-5-2001)

A. Yếu lĩnh phát chính niệm

1. Trước hết tĩnh tâm xuống, rồi thanh lý bản thân trong 5 phút, rồi phát chính niệm khoảng 5 đến 10 phút thanh trừ đám tà ác hắc thủ và lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy các nhân tố tà ác tại các không gian khác của Đảng Cộng sản

Theo lệ phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, bắt đầu 5 phút trước khi phát chính niệm thanh trừ tà ác (tức là bắt đầu vào lúc 5:55 và 11:55, tính theo giờ Bắc Kinh), thì đầu tiên tĩnh lại trong 5 phút, trong ý niệm thanh trừ các niệm đầu tư tưởng bất hảo trong tư tưởng bản thân mình cùng nghiệp lực và quan niệm bất hảo hoặc can nhiễu ngoại lai; sau đó là vào đúng lúc thời điểm bắt đầu phát chính niệm, hãy giải thể đám hắc thủ lạn quỷ, thanh lý tà linh cộng sản, và thanh lý hết thảy các nhân tố tà ác tại không gian khác của Đảng Cộng sản; mỗi lần tối thiểu trong 5 phút.

Khi phát chính niệm, yêu cầu tư tưởng tập trung, thuần tịnh, bình ổn; có như vậy mới có thể điều động thật tốt năng lực bản thân.

2. Sau khi thanh lý tư tưởng của bản thân và trước khi niệm khẩu quyết thì nên nghĩ gì?

Theo lệ phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, sau khi thanh lý bản thân xong, vào mỗi điểm giờ đúng, mỗi lần tối thiểu 5 phút, tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, đều suy nghĩ trong tư tưởng như sau:

(1) thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót);

(2) cũng có thể nhắm vào một hai mục tiêu cụ thể;

(3) mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ — “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt” [法正乾坤、邪恶全灭] — cũng có thể tuỳ nhu cầu bản thân mà niệm thêm “Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo” [法正天地、现世现报], (lưu ý: các khẩu quyết cần phải niệm theo khẩu âm tiếng Hán phổ thông, không phải tiếng Việt hay tiếng khác);

(4) mặc niệm khẩu quyết xong, cần tập trung niệm lực cường đại để niệm một chữ “diệt” [ hoặc ]; chữ “diệt” này lớn mạnh mẽ và to như cả vũ trụ thiên thể, hết thảy các không gian đều “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót); khi nhập tĩnh thì có niệm lực mạnh mẽ, đặt chắc vào một chữ “diệt” to lớn; chú ý không được ngủ qua đi mất, nếu không thì dẫu ngồi lâu đến mấy cũng không có hiệu quả.

Về mục (2) nói trên, cũng là trước khi niệm khẩu quyết và niệm chữ “diệt”, có thể căn cứ theo tình hình cụ thể của địa phương mà niệm thêm một niệm. Ví dụ: thanh trừ tà ác tại một trại cưỡng bức lao động hoặc một lớp tẩy não nào đó, bắt một kẻ ác nhân nào đó phải “hiện thế hiện báo” (chịu quả báo ngay trong đời này), v.v. Nhưng nhất định phải chú ý: mục tiêu cụ thể không được quá nhiều, quá chi li, nếu không niệm phát ra sẽ lâu quá, lỡ mất thời gian phát chính niệm đồng bộ cùng mọi người, hơn nữa nếu tâm không tĩnh lại được thì không khởi được hết tác dụng của phát chính niệm, và nếu chỉ vì việc cụ thể thì cũng có thể làm hạn chế tác dụng và phạm vi phát huy phát chính niệm của bản thân mình.

Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Chính niệm” như sau: “Còn có những học viên khi phát chính niệm thì trong tư tưởng chuyên nghĩ vào một hoặc một vài phần tử tà ác, làm cho công và thần thông xuất ra không phát huy tác dụng tối đại. Tất nhiên, nếu vào [một số] tình huống đặc thù, khi một mình đơn độc hoặc cả tập thể thống nhất nhắm vào một hoặc một vài tà ác mà phát chính niệm thì nên làm như vậy, hơn nữa lực lượng tập trung cũng rất lớn; nhưng bình thường hàng ngày mọi người tập thể phát chính niệm thì cần phải truy tìm tà ác trên phạm vị rộng hơn; chứ không phải mỗi ngày, mỗi lần đều tập trung nhắm vào một hoặc một vài tà ác.

3. Mặc niệm khẩu quyết cần bình ổn

Trước khi phát chính niệm cần có ý niệm kiên định mạnh mẽ trừ ác, biết rõ quan niệm của bản thân là khẳng định có thể trừ tà ác. Dùng Thiện thuần chính mà mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp một cách bình ổn.

Chú ý: (1) Niệm khẩu quyết là yêu cầu “mặc niệm”, chứ không tụng đọc thành tiếng. Niệm khẩu quyết không phải là niệm liên tục. Khi niệm khẩu quyết, khi tư tưởng càng tĩnh, càng kiên định, càng thuần tịnh ổn định, thì càng phát huy mạnh mẽ uy lực xuất ra. (2) Khi phát chính niệm, sau khi mặc niệm khẩu quyết một lượt rồi thì tốt nhất là bảo trì chính niệm trong trạng thái nhập tĩnh. Khi chính niệm bất ổn thì lại tập trung tinh lực mà niệm khẩu quyết lần nữa. Niệm khẩu quyết liên tục không ngừng sẽ ảnh hưởng đến việc nhập tĩnh; còn quá cường điệu việc niệm khẩu quyết sẽ có thể làm hạn chế phạm vi tác dụng của công năng. (3) Có học viên sau khi phát chính niệm thấy được hiệu quả thể hiện ra [không gian] bề mặt, nên khi không thấy được hiệu quả biểu hiện ra bề mặt liền cho rằng bản thân mình phát chính niệm không tác dụng. Đó là chưa hiểu thấu Pháp lý, chính niệm không đầy đủ nên tạo thành như vậy, và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phát chính niệm. Trước khi phát chính niệm thì bản thân nhất định phải có ý niệm mạnh mẽ kiên định trừ ác, biết rõ rằng chính niệm của bản thân mình khẳng định là có thể thanh trừ tà ác. Hãy học Pháp nhiều vào, học Pháp thật tốt mới có thể kiên định chính niệm, mới có thể thực hiện thật tốt việc phát chính niệm, một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp thực hiện cho thật tốt.

Trong bài “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York”, Sư phụ đã giảng: “Khi phát chính niệm [tôi] không nói rằng [chư vị] niệm khẩu quyết mãi, chư vị niệm một lần là được rồi, là có tác dụng rồi; trừ tình huống đặc thù nào đó. Chư vị nhận ra rằng không tĩnh lại được thì điều chỉnh chính niệm lại thì cũng được, nhưng đó cũng là tạm thời. Thực ra khi thật sự có thể tĩnh lại, thì một niệm ấy đã đủ kinh thiên động địa, không gì là không thể rồi; lập tức đúng là làm cho hết thảy những gì nội trong phạm vi chư vị bao trùm đều định trụ lại, ức chế vững chắc như thế. Chư vị như quả núi, lập tức ức chế chúng rất chắc chắn. Không được để tư tưởng bất ổn mãi, bất ổn thì không làm được như vậy.

4. Khi phát chính niệm cần bảo trì đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, niệm lực cường đại

Trong kinh văn “Chính niệm”, Sư phụ dạy: “Hiện nay có một số học viên không nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm; có những học viên [làm] hoàn toàn giống như luyện tĩnh công, mà một số học viên nguyên khi luyện tĩnh công [vốn dĩ] lọt vào trạng thái mê mờ muốn ngủ, hoặc là trạng thái thanh tỉnh không đầy đủ, hoặc trạng thái [bị] tạp niệm can nhiễu nghiêm trọng, như thế không đạt được kết quả tốt lắm.

Cũng trong kinh văn “Chính niệm”, Sư phụ đã giảng rõ về cách thực hiện cụ thể việc phát chính niệm như thế nào: “Cách thực hiện: (1) Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ. (2) Các đệ tử tạm thời chưa nhìn được không gian khác, khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ “diệt”. Chữ “diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy các không gian. (3) Các đệ tử đã nhìn được tà ác tại các không gian khác, có thể căn cứ tình huống mà tự mình nắm vững được để thực hiện; chính niệm phải mạnh, vận dụng đầy đủ trí huệ. Bản thân nhất chính áp bách tà. (4) Khi phát chính niệm thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì hiệu quả cũng như nhau. Mắt cần thực hiện [đến độ dẫu] nhìn hết thảy [mọi thứ] nơi không gian người thường mà không thấy.

5. Tư thế và thế tay khi phát chính niệm

Dẫu là đang đi đường, ăn cơm, làm việc, hay tại hoàn cảnh nào đi nữa vẫn đều có thể phát chính niệm. Không nhất định phải ngồi xếp bằng đả toạ. Mở mắt hay nhắm mắt đều khả dĩ. Và cũng không nhất thiết phải làm thế tay. Nhưng nhất định cần tập trung tư tưởng, bảo trì tập trung tư tưởng, thuần tịnh, bình ổn.

Khi phát chính niệm nếu cần làm thế tay, thì nhất định phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm. Dùng thế “lập chưởng”, hoặc “liên hoa” (xem ảnh Sư phụ hướng dẫn trong bài Hai thế tay phát chính niệm). Nếu thêm bớt thay đổi tư thế động tác, thì đó quyết không phải là hành vi xuất phát từ chính niệm của các đệ tử Đại Pháp.

B. Kiến nghị về thời điểm phát chính niệm đồng bộ toàn cầu

Mỗi ngày 4 lần vào đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, và 12 giờ đêm (lấy giờ Bắc Kinh làm chuẩn). Các học viên ở các địa phương khác, cần tự tính ra thời điểm tương ứng. (Ghi chú của người dịch: Tại Việt Nam là 5 giờ sáng, 11 giờ sáng, 5 giờ chiều, và 11 giờ đêm mỗi ngày. Tại New York là 5 giờ chiều, 11 giờ đêm, 5 giờ sáng, và 11 giờ sáng mỗi ngày (lưu ý daylight saving time), có thể tham khảo giờ tại timeanddate.com).

Trước mỗi lần phát chính niệm cần dành ra 5 phút để thanh lý bản thân, và duy trì phát chính niệm tối thiểu 5 phút.

Nếu gặp tình huống đặc biệt (ví dụ vướng lúc ban ngày đang làm việc nên cần tránh để khỏi xảy ra vấn đề về an toàn), thì có thể điều chỉnh cho hợp với hoàn cảnh tự thân (ví dụ giảm bớt một hai lần mỗi ngày việc tham gia phát chính niệm đồng bộ toàn cầu). Nhưng nhất định phải bảo trì tâm thái của các đệ tử Đại Pháp, cần coi trọng và kiên trì việc phát chính niệm. Tốt nhất là ban ngày có thể tìm một thời điểm nào đó để làm bù.

C. Tham chiếu

Để có hiểu rõ Pháp lý về phát chính niệm và nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm, mọi người phải đọc kỹ các kinh văn và bài giảng Pháp của Sư phụ, cũng như tham khảo một số bài liên quan của ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org):

Tham khảo kinh văn và giảng Pháp của Sư phụ:

Chính niệm (13-10-2002): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20021013.html.
Chính niệm trừ hắc thủ (16-3-2004): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20040316.html.
Chính niệm ngăn chặn hành vi ác (15-2-2004): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20040215.html.
Tác dụng của chính niệm (16-7-2001): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20010716.html.
Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2004 [Los Angeles] (28-2-2004).
Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003 [Chicago] (22-6-2003): http://www.falundafa.org/jw/kinh_van_20030622.html.

Tham khảo bài của ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org):

Liên quan đến việc “phát chính niệm” (26-11-2001): http://vn.minghui.org/2001/Thang12/MH06122001_03.html.
Hai thế tay phát chính niệm (12-6-2001): http://phapluan.org/jw/phat_chinh_niem.html.
Phát chính niệm (25-5-2001): http://vn.minghui.org/2001/Thang05/BBT25052001_01.html.

Chỉnh sửa ngày 7-2-2005
Chỉnh sửa ngày 9-3-2005 


Bản tiếng Hán:
http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/15/86722.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/8/95100.html,
https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/10/97016.html

Bản tiếng Anh :
http://en.minghui.org/html/articles/2005/2/9/57357.html,
http://en.minghui.org/html/articles/2005/3/12/58362.html

Dịch và đăng ngày 17-10-2004;
chỉnh sửa theo bản mới (7-2-2005) ngày 9-2-2005;
chỉnh sửa theo bản mới (9-3-2005) ngày 11-3-2005;
chỉnh sửa theo bản mới (09-03-2005) ngày 21-12-2009;

Ghi chú:

– 8-7-2018 hiệu chỉnh cho sát hơn bản gốc tiếng Hán 9-3-2005

–  Về đối tượng của phát chính niệm, từ sau khi Minh Huệ [tiếng Hán] đưa ra yếu lĩnh thống nhất phát chính niệm này, thì các bài giảng Pháp của Sư phụ có những phần nói lên sự điều chỉnh về phương diện này (ví dụ bổ xung “loạn thần”). Do đó Ban biên tập Minh Huệ tiếng Việt kiến nghị các học viên nên cân nhắc theo nội dung mới nhất mà Sư phụ giảng để thực hiện cho đúng.

bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

diệt: từ cuối trong khẩu quyết; đọc là mia hoặc myeh (t. Anh).

vô sở bất bao vô sở di lậu: không đâu không bao hàm, không đâu bị rò gỉ; không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.

nhất chính áp bách tà: một [điều] chính áp trăm [điều] tà.

lạn quỷ: quỷ nhừ nát hư hỏng.

hắc thủ: tay đen, đám chân tay đen tối.

mặc niệm: niệm nhẩm trong đầu, không cần niệm ra ngoài miệng.

Share