Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2021] Sau một năm rưỡi tù giam, 14 người dân ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hà Hỉ Mai bị kết án chín năm tù giam cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Tào Ái Lan bị kết án tám năm tù giam cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Vương Thiết Tráng bị kết án bảy năm tù giam cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Thiếp Lâm Phong (chồng bà Hà) bị kết án bốn năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Hà Lan Anh, gần 80 tuổi đã bị kết án bốn năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Lật Mỹ Ngọc đã bị kết án bốn năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Trương Ngọc Liên đã bị kết án ba năm năm tháng tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt

Bà Viên Hỉ Phong bị kết án ba năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Khuê Ứng Tường, ngoài 80 tuổi bị kết án ba năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Trương Hỉ Bân, 80 tuổi đã bị kết án ba năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngoài ra còn có bà Viên Đại Linh, ông Cổ Kính An và bà Lưu Phó Vinh bị kết án ba năm án treo cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Ngụy Kiệt bị kết án hai năm án treo cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Trước khi nghỉ hưu, ông Vương là Giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại Thành phố Nam Dương. Bởi lên tiếng cho Pháp Luân Công, ông đã phải thụ án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Số 3 Tỉnh Hà Nam từ năm 2001 tới năm 2004. Lính canh trại lao động đã tra tấn ông bằng cách trói ông lại và sử dụng bàn chải đánh răng để chà vào hậu môn của ông.

Ông Khuê bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Nam Dương. Ông rơi vào tình trạng hôn mê và phải ở trong khu chăm sóc tăng cường hơn 10 ngày trong tháng 4 năm 2020.

Tất cả các học viên bị bắt giữ vào ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2019 trong một vụ bắt giữ hàng loạt hơn 160 học viên. Được biết rằng cảnh sát và ủy ban chính trị pháp luật, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công đã theo dõi các học viên từ tháng 4 năm 2019. Vào tháng 7 năm 2019, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đã tới gặp các học viên tại nhà riêng, thu thập thông tin về chứng minh nhân dân và hộ khẩu của họ. Hầu hết các học viên đều bị chụp hình.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm 2019, tất cả các cảnh sát tham gia vụ bắt giữ tập chung tại một địa điểm và được lệnh tắt điện thoại di động của mình. Khoảng 10 giờ tối cùng ngày, họ tiến hành phối hợp bắt giữ và lục soát nhà của các học viên. Các vụ bắt giữ tiếp tục kéo dài tới nửa đêm và mở rộng ra khu vực ngoại ô Nam Dương.

Ngoài 14 học viên đã bị kết án, 27 học viên khác đang đợi phán quyết sau khi bị Toàn án quận Uyển Thành xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Bài liên quan:

27 học viên Pháp Luân Công bị xét xử trong một ngày vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng hai ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/14/422069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191427.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share