Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2020] Tháng 8 năm 2019, hơn 160 cư dân ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Toà án Khu Uyển Thành đã xét xử 27 người. Không rõ là họ bị xét xử cùng một lúc hay bị tách ra xử riêng.

Toà án không cho các học viên thuê luật sư mà phải dùng luật sư do tòa chỉ định để đại diện và biện hộ vô tội cho họ. Ít nhất bốn học viên đã tự biện hộ cho mình và không thừa nhận có tội khi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Có tin rằng công tố viên Vương Phong đã đề nghị mức án 5-14 năm tù đối với các học viên.

Trước khi xảy ra các vụ bắt giữ hàng loạt vào năm ngoái, việc tăng cường giám sát các học viên Pháp Luân Công đã được tiến hành từ tháng 4 năm 2019. Tháng 7 năm 2019, cảnh sát và uỷ ban dân cư đã đến nhà các học viên, thu thập thông tin về thẻ căn cước và hộ khẩu của họ. Hầu hết các học viên cũng bị chụp hình.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm 2019, tất cả cảnh sát tham gia vào các vụ bắt giữ tập trung lại một nơi và được lệnh tắt điện thoại di động của họ. Khoảng 10 giờ tối hôm đó, cảnh sát phối hợp để bắt giữ các học viên và lục soát nhà họ. Các vụ bắt giữ tiếp tục đến nửa đêm và mở rộng ra các khu vực ngoại ô của Nam Dương. Sau đó có hơn 160 học viên được xác nhận là bị bắt giữ.

Trong 27 học viên bị xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, tám người đã được bảo lãnh vào tháng 10 năm 2019 và 19 người còn lại bị giam tại Trạm tạm giam Thành phố Nam Dương. Các học viên đã bị truy tố vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 và hồ sơ của họ bị gửi đến Toà án Khu Uyển Thành.

Tám học viên được bảo lãnh là:

Trần Đào, Cát Phượng Chi, Phương Bảo Quân, Lưu Nguyên Chân, Tần Chí Vĩ, Tống Hằng Lâm, Lưu Hội Hà, và Điêu Cải Xuân.

19 học viên còn lại là:

Triệu Bồi Nguyên, Vương Vĩ, Lưu Thiên Ngọc, Tôn Đồng Nhân, Lai Quế Mẫn, Dương Phong Đông, Phan Đông Hưng, Vương Tiểu Bích, Lương Triệu Phương, Ôn Kiến Hoa, Đàm Ba, Lí Khiết Vinh, Lí Hiểu Linh, Vương Chí Thanh, Đổng Tụ An, Vương Anh Lâm, Vương Cần, Vương Liên Phong và Vương Tĩnh Thụy.

Minh Huệ Net đã xác nhận có ít nhất 30 học viên khác bị giam tại trại tạm giam Thành phố Nam Dương, nhưng hồ sơ của họ thì lại do nhiều tòa án khác nhau thụ lý. Những người họ gồm:

Hàn Lan Anh, Tôn Hải Hồng, Đảng Trường Bình, Quỳ Ứng Tường, Thiếp Lâm Phong, Hà Hỉ Mai, Quan Minh Tuệ, Cổ Kính An, Tô Long Chi, Uyển Đại Linh, Ngụy Kiệt, Lưu Phó Vinh, Lưu Nguyên Chân, Tào Ái Lan, Viên Hỉ Phong, Trương Khâm Các, Trương Toàn Thư, Trương Ngọc Liên, Túc Mĩ Ngọc, Cung Tinh Phong, Chu Tuyết Nghiên, Vương Thiết Trạng, Trương Hỉ Bân, Cao Tiểu Mai, Trần Trường Vinh, Hồ Quốc Vân, Tùy Tân Sanh, Đảng Tú Chi, Tống Hoành Cần và Chu Cát Tường.

Có thông tin rằng Toà án Khu Ngoạ Long đã xét xử một số học viên vào tháng 5 năm 2020, chi tiết thông tin thêm đang được điều tra.

Bài liên quan:

Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng hai ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/28/186539.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share