[MINH HUỆ 19-01-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 68 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

603057bcbf038ab48884451da9f1a064.jpg

1. [Thượng Hải] Tin tức bổ sung về các học viên bị kết án tù từ 2019-2020
2. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Cao Hoành Vĩ và ông Vương Tử Minh bị kết án tù
3. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Một số học viên đối mặt với phiên tòa
4. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Nhiều học viên bị sách nhiễu
5. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Du Toàn Phân bị sách nhiễu
6. [Bắc Kinh] Bà Tiêu Ngọc Phương và bà Ngụy Đông Mai bị bắt giữ
7. [Huyện Giang Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Lương hưu của bà Công Thu Mẫn bị đình chỉ
8. [Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm] Lương hưu của bà Chu Á Tiên bị đình chỉ
9. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Vĩ Lệ bị bắt giữ
10. [Thành phố Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tuyết Mai bị kết án tù
11. [Huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam] Bà Hà Vịnh Mai và Quách Viễn Hòa bị kết án tù
12. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Bà Lâu Á Hồng bị bắt giữ chính thức
13. [Thượng Hải] Bà Vương Mỹ Hoa bị giam trong trại tạm giam

1. [Thượng Hải] Tin tức bổ sung về các học viên bị kết án tù từ 2019-2020

Dựa trên báo cáo tóm tắt do Minhhui.org đăng tải về 622 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án vì đức tin trong năm 2020, dưới đây là tin tức bổ sung:

Sáu học viên bị kết án tù trong năm 2020 đã được Minhhui.org báo cáo là:

Bà Ngô, ở tân khu Phổ Đông, đã bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù (chưa rõ thời hạn).
Bà Phạm Thúc Vân, ở quận Tống Giang, đã bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù (chưa rõ thời hạn).
Bà Hoàng Vĩnh Hoa, ở quận Từ Hối, bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án 1,5 năm tù vào tháng 6. Tại thời điểm đó bà đã 71 tuổi.
Bà Hạ Tân, ở quận Mẫn Hành, bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù vào tháng 6 (chưa rõ thời hạn).
Bà Trương Minh Trân, ở quận Tống Giang, bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù vào tháng 8 (chưa rõ thời hạn).
Ông Đỗ Đĩnh, ở quận Phổ Đà, bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án 1,5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào tháng 11. Luật sư của ông đã thay mặt ông biện hộ vô tội.

Dưới đây là cập nhật/hiệu đính thông tin về các học viên bị kết án tù trong năm 2020 đã được báo cáo trên Minh Huệ Net:

Bà Thái Ngọc Phương bị Tòa án Quận Mẫn Hành kết án vào tháng 1. Luật sư của bà đã thay mặt bà biện hộ vô tội.
Ông Lưu Ba bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án vào tháng 6. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.
Ông Sử Tuấn Dật bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án tù vào tháng 6. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.
Bà Uông Nhân Hương bị Tòa án Tĩnh An kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Vương Thu Cúc, ở quận Bảo Sơn, đã bị kết án một năm bốn tháng tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Diêu Quế Trân, ở quận Bảo Sơn, bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Triệu Truyền Mỹ bị kết án tù, lúc đó bà 67 tuổi.
Ông Niếp Quảng Phong bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù, lúc đó ông 70 tuổi. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.
Ông Victor Vương bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù.
Ông Trương Thụ Cương bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.
Ông Điền Huy bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.
Luật sư của các học viên Vương Chính Hà, Kiều Mão Dung, Đàm Tĩnh, và Dương Khiết đều biện hộ vô tội cho họ.

Hai học viên bị kết án tù trong năm 2019 đã được báo cáo trên Minh Huệ Net:

Bà Tương Ngọc Anh ở quận Phổ Đà, bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án hai năm tù.
Bà Lưu Thải Phàm ở quận Hồng Khẩu, đã bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án một năm tù, lúc đó bà 72 tuổi. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.

Dưới đây là cập nhật/hiệu đính thông tin về các học viên bị kết án tù trong năm 2019 đã được báo cáo trên Minh Huệ Net:

Bà Chu Mỹ Quyên ở quận Gia Định, bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Vương Nguyệt ở quận Phổ Đà bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Ngô Dục Cầm bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án tù và phạt 6.000 Nhân dân tệ, lúc đó bà 68 tuổi. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Ông Đặng Thành Liên bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.
Ông Tào Hồng Như bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tu và phạt 2.000 Nhân dân tệ, lúc đó ông 78 tuổi.
Bà Chu Thiến ở quận Mẫn Hành đã bị kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Ông Từ Trường Khánh đã bị kết án tù, lúc đó ông 71 tuổi.
Bà Hoa Lệ Bình, ở quận Dương Phổ, bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù, lúc đó bà 70 tuổi. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Lưu Phân Đễ ở quạn Hồng Khẩu, đã bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án tù.
Bà Tào Linh Muội ở tân khu Phổ Đông, đã bị kết án tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Mạc Thế Uyển ở quận Phụng Hiền đã bị kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Chu Vân Hương ở quận Dương Phổ đã bị kết án tù. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Học viên Trần Vĩ Cần (chưa rõ giới tính) bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án tù, lúc đó học viên Trần đã 80 tuổi.
Bà Từ Ny Hà ở quận Bảo Sơn đã bị Tòa án Quận Tĩnh An kết án tù.
Bà Bùi San Trân bị kết án tù, lúc đó bà đã 74 tuổi. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.
Bà Hoàng Trung Mỹ đã bị Tòa án Vận tải Đường sắt Thượng Hải kết án tù.

2. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Cao Hoành Vĩ và ông Vương Tử Minh bị kết án tù

Ông Cao Hoành Vĩ, một quản lý công ty máy lọc nước, đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Trong ngày hôm đó, hơn 10 học viên đã bị Đội An ninh Nội địa Đông Doanh bắt giữ và lục soát nhà cửa.

Ông Cao bị kết án bốn năm tù, ông Vương Tử Minh bị kết án 7,5 năm tù vào tháng 11 năm 2019. Họ đã bị giam trong trại tạm giam Thành phố Đông Doanh trong hơn hai năm.

Ông Cao đã bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Chưa rõ tình huống hiện tại của ông Vương.

3. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Một số học viên đối mặt với phiên tòa

Ông Kỳ Dũng bị bắt khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án Quận Nhậm Thành dự kiến xét xử họ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Kể từ phiên xét xử, không có tin tức gì về ông Phùng Thượng Vĩ, vợ ông Phùng, ông Uyển Hàm Đình, bà Vương Tú Cần, và bà Tạ Ngọc Hà. Có nguồn tin cho hay vài người trong số các học viên đã bị kết án tù: Ông Phùng 5 năm. Vợ ông Phùng chưa rõ bản án. Ông Uyển 5 năm. Bà Vương 1,5 năm, và bà Tạ 3 năm.

Cách đây ba tháng, mẹ của học viên Vương Sàn là bà Hàn, người đã bị bức hại đến chết tại thành phố Tế Ninh, đã bị kết án 3,5 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đều chấp hành ngoại giam.

Bà Trương Triệu Yến và bà Vương Truyền Phượng ở thành phố Tế Ninh được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Trương Mẫn ở thành phố Tế Ninh. Nhà của bà bị lục soát và lương của bà bị khấu trừ.

Nhà bà Ngụy ở thành phố Tế Ninh bị lục soát.

4. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Cảnh sát tiếp tục kéo đến nhà các học viên và sách nhiễu họ vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Họ gây áp lực ép các học viên ký tên vào “tam thư” tuyên bố từ bỏ đức tin.

Bà Tiếu Thuận Tú, 71 tuổi, ở thôn Dư Tử Đường và bà Tào Thu Hương, 67 tuổi, ở thôn Kiều Mộc Đường, thị trấn Bộ Vân Kiều bị sách nhiễu.

Quan chức thôn Tằng Thuận đã hai lần đến nhà ông Trần Di Tân sách nhiễu ông, và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp.

Các quan chức thôn Trạch Thiện dẫn theo một số công an đi tới nhà bà Tiếu Dương Tú và gây áp lực bắt bà ký tên vào “tam thư”.

Mẹ của cảnh sát Trương Quân là bà Chu Hòa Tú tu luyện Pháp Luân Công. Trương cùng cha anh ta đã đưa bà tới Đồn Công an Bộ Vân Kiều và ép bà ký tên vào “tam thư”.

Bà Cao Quốc ở thị trấn Chuyên Đường và bà La Hữu Tú ở thị xã Thành Liên Vu cũng bị sách nhiễu và gây áp lực ký tên vào “tam thư”.

5. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Du Toàn Phân bị sách nhiễu

Bà Du Toàn Phân ở thị trấn Thiên Bành bị báo với chính quyền nơi bà sinh sống (gần nơi bà công tác) vì trong nhà bà có treo ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, nhân viên cộng đồng đã tới nhà bà nhưng lúc đó bà Du không có ở nhà. Họ vào nhà bà và gỡ các tấm ảnh đang treo trên tường xuống.

6. [Bắc Kinh] Bà Tiêu Ngọc Phương và bà Ngụy Đông Mai bị bắt giữ

Bà Tiêu Ngọc Phương và bà Ngụy Đông Mai bị bắt giữ trong khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công lần lượt vào ngày 10 và ngày 11 tháng 1 năm 2021.

7. [Huyện Giang Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Lương hưu của bà Công Thu Mẫn bị đình chỉ

Trước đó bà Công Thu Mẫn từng bị kết án bốn năm chín tháng tù. Khoản tiền lương hưu mà lẽ ra bà được nhận trong thời gian đó đã bị Cục An sinh Xã hội Huyện Giang Nguyên khấu trừ.

Gia đình bà gần đây gọi điện và hỏi về khoản lương hưu của bà sẽ được khôi phục. Nhân viên của Cục An sinh Xã hội Huyện Giang Nguyên nói rằng họ biết rằng bà đã bị đưa tới trại lao động cưỡng bức, lương hưu của bà nhận được trong thời gian đó phải bị khấu trừ. Bà không nhận được tiền lương hưu trong sáu tháng nay.

8. [Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm] Lương hưu của bà Chu Á Tiên bị đình chỉ

Tiền lương hưu của bà Chu Á Tiên nhận được trong thời gian bị cầm tù từ 2014-2019 gần đây đã bị khấu trừ. Vào đầu tháng 11 năm 2020, lương hưu của bà đã bị đình chỉ. Hiện bà không có nguồn thu nhập nào.

9. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Vĩ Lệ bị bắt giữ

Bà Tùy Vĩ Lệ, một giáo viên ở Trường Mầm non Công nghiệp nhẹ Hải Dương, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2021.

10. [Thành phố Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tuyết Mai bị kết án tù

Bà Dương Tuyết Mai ở thị trấn Thái Hòa đã bị Tòa án Thành phố Xạ Hồng kết án vào ngày 2 tháng 11 năm 2020. Bà đã bị kết án một năm tù. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Toại Ninh.

11. [Huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam] Bà Hà Vịnh Mai và Quách Viễn Hòa bị kết án tù

Học viên Quách Viễn Hòa (chưa rõ giới tính) bị tống giam vào tháng 3 năm 2020. Bà Hà Vịnh Mai, một nhân viên ở Cục Quản lý Giao thông Huyện Quế Đông, đã bị bắt tại nơi làm việc vào tháng 3 năm 2020. Cả hai học viên đều đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị giam hơn hai tháng.

Cả hai học viên đã bị xét xử vào khoảng tháng 10 năm 2020. Học viên Quách bị kết án 4,5 năm tù. Bà Hà đã bị kết án ba năm tù và ba năm thử thách. Bà Hà đã bị đơn vị công tác sa thải.

12. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Bà Lâu Á Hồng bị bắt giữ chính thức

Bà Lâu Á Hồng bị bắt giữ vì dán hai câu đối có hàng chữ “天赐洪福” (Trời ban hồng phúc) trên cửa nhà bà vào buổi sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020. Năm đến sáu cảnh sát ở Đồn Công an Thị trấn Đinh Trang đã lục soát nhà bà và tịch thu một chiếc máy tính và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Bà Lâu đã bị đưa tới trại tạm giam Du Lâm 15 ngày. Bà bị bắt giữ chính thức vào ngày 16 tháng 1 năm 2021.

13. [Thượng Hải] Bà Vương Mỹ Hoa bị giam trong trại tạm giam

Bà Vương Mỹ Hoa ở quận Mẫn Hành bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu một chiếc máy tính, một máy in, và một lượng lớn tài sản cá nhân của bà. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 3 tháng 8. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Quận Mẫn Hành.

Hồ sơ của bà đã bị chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Mẫn Hành vào ngày 18 tháng 9 và sau đó là Tòa án Quận Mẫn Hành vào ngày 9 tháng 10.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/19/418771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/13/190898.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share