Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2021] Một phụ nữ 82 tuổi ở huyện Nghi Lũng, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời vào cuối tháng 12 năm 2020, không bao lâu sau khi chính quyền hủy bỏ vụ án liên quan tới việc bà tu luyện Pháp Luân Công vì lý do sức khỏe.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lâm Thủy Kinh bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ bắt giữ theo nhóm vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Các học viên khác bị bắt trong ngày hôm đó gồm bà Lâm Thủ Kính (82 tuổi), bà Phó Ngọc Quỳnh (65 tuổi), bà Lý Tố Hoa (72 tuổi), bà Quách Cầm (56 tuổi), và bà Diêu Triêu Phương (64 tuổi). Tất cả họ đều bị lục soát nhà cửa. Cảnh sát bắt giữ các học viên nói trên sau khi phát hiện họ cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Phó.

Bà Lâm đã được bảo lãnh tại ngoại trong ngày, các học viên khác bị tạm giam hình sự. Vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 31 tháng 5 năm 2019 và họ bị viện kiểm sát địa phương truy tố vào ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Sau nhiều tháng bị giam giữ, bà Quách, bà Phó, bà Diêu và bà Lý đã được bảo lãnh tại ngoại lần lượt vào các vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, ngày 23 tháng 4 năm 2020, và ngày 23 tháng 6 năm 2020.

Công tố viên đã hủy bỏ vụ án của bà Lâm vì bà mắc trọng bệnh. Bà đã qua đời vào cuối tháng 12 năm 2020.

Không rõ bốn học viên còn lại có đang đối mặt với truy tố hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/7/419633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190338.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share