[MINH HUỆ 03-11-2018] Tháng 6 năm nay, sau khi Ban Biên tập ra thông tri “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết”, rất nhiều đồng tu đã nhận thức ra và thực hiện được. Nhưng vẫn còn rất nhiều đồng tu hoàn toàn không có ý thức an toàn một cách rõ ràng, minh xác, mà còn tạo cớ cho cuộc bức hại.

Những học viên không để ý đến việc coi trọng vấn đề an toàn, không chỉ nói chuyện tuỳ tiện không cân nhắc trên điện thoại, mà còn luôn mang theo điện thoại bên mình. Hơn nữa rất nhiều người trong số đó còn tự cho rằng mình là học viên có năng lực và tu tốt, bao gồm cả những người điều phối tự phát ở một vài tỉnh thành. Sau khi xoá bỏ phần mềm Wechat họ lại quảng bá phần mềm có cùng tính chất như Telegram và những ứng dụng nhắn tin khác trong các đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục.

Hiện nay tại rất nhiều tỉnh thành như Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hải Nam đều có rất nhiều học viên hoặc chủ động hoặc nửa muốn nửa không vẫn đang sử dụng những phần mềm nhắn tin gây nguy hại tới sự an toàn của bản thân và các đệ tử Đại Pháp khác, như việc [dùng ứng dụng này] để điều phối trên diện rộng, liên hệ với các địa khu khác, học Pháp tập thể trên mạng và phát chính niệm tập thể trên mạng tiếp tục lan tràn trong một bộ phận học viên. Điều này tạo điều kiện cho tà ác nghe lén, giám sát đệ tử Đại Pháp, gia tăng thêm can nhiễu trong nội bộ quần thể đệ tử Đại Pháp, gây thêm ma nạn nhất định cho việc tu luyện của bản thân các học viên.

Những đệ tử Đại Pháp chân tu đều minh bạch rằng, tâm sợ hãi cần phải loại bỏ. Nhưng nếu cho rằng có Đại Pháp rồi thì không sợ xe hơi đâm, hoặc coi việc chú trọng an toàn đánh đồng với tâm sợ hãi, cho rằng mình không bị bắt thì chứng tỏ chính niệm của bản thân mạnh nên không cần coi trọng an toàn, đó chính là đang đi sang một cực đoan khác!

Trong bài “Giảng Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003”, khi có đệ tử hỏi: “Thưa Sư phụ tôn kính, học viên vận dụng Internet để giao lưu tâm đắc, hình thức loại này có tốt hay không?” Sư phụ trả lời rằng: “Tôi nghĩ rằng ở ngoài Trung Quốc Đại Lục thì không thành vấn đề, nhưng không được nói về tình huống cụ thể chứng thực Pháp mà chư vị làm. Nếu ở Trung Quốc Đại Lục, thì tốt nhất vẫn là coi trọng an toàn của chư vị, đừng để cựu thế lực dùi vào sơ hở, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là đừng để tà ác dùi vào sơ hở.”

Nhân đây xin được thiện ý nhắc nhở mọi người một lần nữa, về vấn đề an toàn thông tin, xin hãy làm theo chỉ dạy của Sư phụ trong bài giảng Pháp một cách vô điều kiện, đặc biệt là những pháp lý Sư phụ đã giảng rõ. Nếu vẫn không làm theo yêu cầu thì cũng tương đương với việc biết sai mà vẫn cố tình phạm phải, sau một thời gian dài, tà ác chắc chắn sẽ dùi vào sơ hở của bạn. Người tu luyện chúng ta coi trọng việc an toàn thông tin trong tình huống cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc là có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với đồng tu. Những người suốt một thời gian dài không coi trọng an toàn, bị cựu thế lực nắm được sơ hở ra tay bức hại tàn độc, bạn sẽ chuẩn bị cớ gì mới để chống trả? Hay bạn chuẩn bị trả giá bằng sinh mệnh của mình? Hơn nữa “Cổng thành bốc lửa, ao cá còn vạ lây”, bạn bị bức hại, thì không chỉ mình bạn chịu tổn thất, người nhà và những chúng sinh đang trông mong bạn cứu độ cũng sẽ phải chịu tổn thất.

Tu luyện là nghiêm túc, cái tâm nào không bỏ đi cũng đều sẽ trở thành chướng ngại trên con đường tu luyện của bản thân. Hơn nữa đệ tử Đại Pháp không ai muốn vì bản thân không chịu đề cao mà tăng thêm độ khó cho Sư phụ chính Pháp, khiến Sư phụ phải chờ đợi thêm mãi. Dẫu mỗi một người tu luyện nhìn thấy nhiều điều hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, cũng chỉ là cục bộ, là một hạt cát trong cục bộ của cục bộ mà thôi. Toàn cục chân thực chỉ có Sư phụ mới biết được. Thế nào mới thực sự là tốt cho chúng ta, chỉ có Sư phụ mới biết. Còn chúng ta chỉ cần làm được càng ngày càng tín Sư tín Pháp, dĩ Pháp vi Sư, liên tục trừ bỏ chấp trước, liên tục buông bỏ nhân tâm, đạt được yêu cầu ở trong Pháp, mới là chân tu!

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 03 tháng 11 năm 2018


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376642.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/4/173130.html

Đăng ngày 06-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share