[MINH HUỆ 02-8-2016] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 13 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức bắt đầu kêu gọi gửi bài chia sẻ từ ngày hôm nay.

Đệ tử Đại Pháp đã bước trên hành trình tu luyện Chính Pháp 17 năm, tới nay, người dân tại Trung Quốc Đại lục và xã hội quốc tế đã có rất nhiều người hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Trung Cộng, quan viên các cấp tham dự bức hại lần lượt gặp quả báo, rất nhiều nhân viên chính phủ sau khi minh bạch chân tướng đã không còn tham dự bức hại, mà chuyển sang tán đồng sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cũng có một số tay chân thân tín của Giang Trạch Dân bị ham muốn lợi ích làm đầu óc mê muội, bất chấp nguy hiểm vẫn còn đang tiếp tục bức hại.

Đồng thời, rất nhiều đệ tử Đại Pháp vẫn còn chưa tu luyện thăng tiến, vẫn còn quá nhiều thế nhân còn chưa đắc cứu. Làm thế nào mới có thể dũng mãnh tinh tấn trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp cuối cùng này, nắm bắt được thời gian đề cao tâm tính một cách thiết thực, cứu độ thế nhân một cách lý trí, là vấn đề mà mỗi một đệ tử Đại Pháp phải đối mặt.

Hy vọng có nhiều đồng tu hơn nữa trân quý cơ duyên Pháp hội Minh Huệ trong thời kỳ Chính Pháp không còn nhiều thời gian này, viết ra những câu chuyện có thực, quá trình đề cao tâm tính và chính ngộ về Pháp lý trong tu luyện Chính Pháp của bản thân mình, để mọi người cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau tinh tấn. Nếu Pháp hội của chúng ta đều có nhiều đồng tu hơn nữa học được cách dĩ Pháp vi Sư hướng nội tìm, khi gặp mâu thuẫn đều có thể đối chiếu với Pháp một cách thiết thực để tìm ra những thiếu sót của bản thân, đề cao tâm tính, thì chỉnh thể đệ tử Đại Pháp của chúng ta mới có thể chứng thực Pháp tốt hơn nữa, khởi được tác dụng trợ Sư cứu người, giảm thiểu những tổn thất khi cứu người.

Nhằm thuận tiện cho độc giả đọc bài, trong bài tham dự xin tránh viết về tất cả các phương diện, tránh những lời sáo rỗng, mở đầu dài dòng có nội dung không thực tế, tránh lợi dụng bài chia sẻ trên Minh Huệ để chứng thực bản thân. Chủ đề của bài viết xin hãy cố gắng cụ thể, có liên quan trực tiếp tới nội dung bài viết. Những bài chia sẻ dài xin hãy suy nghĩ về việc thêm các tiêu đề phụ. Bài chia sẻ Pháp hội Minh Huệ mặc dù là những chia sẻ giữa các đồng tu Đại Pháp, nhưng người thường cũng đang đọc, nên khi viết bài chia sẻ xin hãy suy xét tới hiệu quả giảng chân tướng đối với xã hội.

Hy vọng các đồng tu nhiệt tình tham dự, chúng tôi mong chờ những câu chuyện tu luyện thuần chính và tâm tính được đề cao trong Pháp cũng như những tâm đắc thể hội cứu người một cách thiết thực của các đồng tu Đại lục.

Phương thức nộp bài và những điều cần chú ý:

  1. Thời gian nộp bài tham dự: Bắt đầu từ ngày 02 tháng 8 và kết thúc vào ngày 15 tháng 9
  2. Bài tham dự chỉ dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
  3. Mong các đồng tu khi viết bài, chỉnh lý và khi gửi hãy đối đãi một cách lý trí với vấn đề an toàn
  4. Xin hãy gửi bài qua hòm thư nội bộ, đồng thời ghi rõ khu vực
  5. Khi gửi bài xin hãy ghi rõ tiêu đề: “Bài tham dự Pháp hội” để tiện cho Ban Biên tập phân loại nhanh chóng, chính xác với một số lượng thư lớn
  6. Khi gửi bài, xin hãy gửi tới địa chỉ email riêng cho Pháp hội Đại lục: fahui@minghui.org.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 02 tháng 8 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/2/332215.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/2/158089.html

Đăng ngày: 4-8-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share