[MINH HUỆ 27-6-2016] Hiện tại có một số học viên muốn vào Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, do đó tìm đến diễn viên thanh nhạc của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận học ca hát, thậm chí có người còn không làm những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, chỉ chuyên học ca hát. Mà học viên dạy hát là được Sư phụ dạy, vào thời điểm hiện tại, tuyệt đối không thể đem phương pháp cứu người ra truyền daỵ nơi người thường, việc đó là loạn Pháp, cũng sẽ hại người. Còn có người khi dạy cho học viên thì thu phí của học viên, dùng Pháp đổi lấy tiền. Biết rõ là học hát [như vậy] cũng không thể gia nhập Thần Vận, việc này quả thật là không nên làm. Thần Vận là công ty diễn xuất đệ nhất thế giới, yêu cầu rất cao, mà trước mắt không thiếu diễn viên thanh nhạc, trừ những ai rất xuất sắc, còn diện bình thường thì hoàn toàn không thu nạp. Hy vọng đệ tử Đại Pháp đặt tâm cho chính, không đạt được tiêu chuẩn hạng nhất thì không nên cố chấp. Tư tưởng bất chính và nhân tâm đều có thể bị lợi dụng. Chúng ta hãy tiếp thu bài học giáo huấn này, tu tốt bản thân, đi cho tốt đoạn đường cuối cùng.

Ban Biên tập Minh Huệ [minghui.org]
Ngày 27 tháng 6 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/27/330608.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157589.html

Đăng ngày 15-7-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share