[MINH HUỆ 7-9-2015]

Các học viên tham gia tố cáo Giang Trạch Dân, nếu như thân phận vốn dĩ chưa từng để lộ, thì nhất loạt không cho phép sử dụng thông tin cá nhân, có thể sử dụng bút danh hoặc hóa danh để thực hiện. Nếu là học viên đã trực tiếp chịu bức hại tại Trung Quốc Đại lục thì có thể sử dụng danh tính thật của mình để kiện. Nếu là người thường, có thể sử dụng danh tính thật.

Ban biên tập Minh Huệ
Ngày 7 tháng 9 năm 2015


Hy vọng mọi người sẽ làm theo.

Sư phụ
Ngày 7 tháng 9 năm 2015


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/7/关于诉江的通知-315340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/7/152437.html
Đăng ngày 10-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share