[MINH HUỆ 30-6-2018] Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục vẫn đang tiếp diễn, Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, nhằm không tạo điều kiện cho Trung Cộng nghe trộm, theo dõi, đề nghị tất cả các học viên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không nên tiếp tục dùng các phần mềm như WeChat, QQ (Tencent QQ) và iCloud, Skype, cho dù bạn ở Trung Quốc Đại Lục hay ở quốc gia, khu vực khác tại hải ngoại. Đề nghị các học viên liên quan không nên tiếp tục truyền bá, nghe ngóng thông tin và viện đủ mọi lý do này khác. Điều này là vì an toàn của bản thân các bạn, các đồng tu, các hạng mục Đại Pháp và những người khác xung quanh (bao gồm an toàn về nhân thân và an toàn thông tin).

Nếu điện thoại có cài các phần mềm như WeChat, QQ, iCloud tiếng Trung giản thể thì các thông tin như danh bạ trên điện thoại đều được gửi cho Trung Cộng. Đề nghị [các đồng tu] lập tức gỡ bỏ các phần mềm như WeChat, đồng thời khôi phục về trạng thái mới xuất xưởng, chấm dứt những tai họa từ xưa đến nay. Cách thức khôi phục: Settings–>General–>Reset–>Erase All Contents and Settings(không phải Reset All Settings) –> Erase Now–>Erase Phone, mới có thể đưa về Trạng thái mới xuất xưởng (Factory Default Setting)

[Nếu bạn để chế độ tiếng Việt: Cài đặt → Cài đặt chung → Đặt lại (kéo xuống dưới cùng sẽ thấy) → Xóa tất cả nội dung và cài đặt(không phải chọn “Đặt lại toàn bộ cài đặt“) → Xóa ngay → Xóa Phone]

Tất cả các sản phẩm của Apple cần phải tắt dịch vụ iCloud ở trong phần cài đặt (Setting), lại càng không được dùng chế độ cài đặt “tiếng Trung giản thể”, nếu không [thông tin] sẽ bị tự động chuyển đến công ty giám sát iCloud do Trung Quốc phụ trách, ít nhất là các thông tin cá nhân như danh bạ điện thoại, tư liệu ngân hàng, ảnh điện thoại, mật mã của bạn đều có thể bị đánh cắp, gồm cả tài liệu, thông tin của người thân, bạn bè của bạn đều có thể bị lấy thông qua iCloud của bạn. (Ngày 28/2/2018 Apple đã bắt đầu đặt máy chủ của iCloud tiếng Trung giản thể ở Trung Quốc.) Cách đóng: Setting → Apple ID (Apple ID của bạn) → iCloud → iCloud Drive→ Off(Đóng iCloud Drive và tất cả những phần mềm sử dụng ứng dụng iCloud).

Nếu như trước đây bạn đã từng sử dụng dịch vụ iCloud, rất nhiều thông tin của bạn đã bị tự động tải lên iCloud, do vậy sau khi gỡ bỏ cài đặt iCloud, còn phải xóa toàn bộ nội dung và dữ liệu trong iCloud. Biện pháp là đăng nhập vào iCloud từ máy tính, xóa đi tất cả nội dung trong iCloud.

Nếu trước đây chưa cài đặt đúng, nay đọc được thông tri này, đề nghị nhất định phải nhanh chóng chỉnh lại cài đặt.

Đề nghị tất cả học viên Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp hãy bắt đầu thực hiện từ [điện thoại của] bản thân mình, đồng thời thông báo và hỗ trợ nhau làm điều này sớm nhất, giảm thiểu tổn thất, tránh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Cộng bức hại.

Ban biên tập Minh Huệ

Ngày 30 tháng 6 năm 2018


Dịch từ bản gốc tiếng hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/6/30/所有大法弟子須知-370462.html

Đăng ngày 1-7-2018: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share